De 3 meest effectieve oplossingen voor een optimaal werkklimaat

Björn Oude Avenhuis | 21 oktober 2021

In industrie- en productiehallen is het in de winter vaak lastig om een aangenaam en behaaglijk binnenklimaat te creëren. Kou, droge lucht en tocht zijn de meest voorkomende klachten. Deze klachten ontstaan als er meer lucht van buiten naar binnenkomt dan wordt weggehaald. Er ontstaan ongecontroleerde luchtstromen. Ofwel; onderdruk. De oplossing? Het opheffen van onderdruk en zorgdragen voor een beheersbaar werkklimaat. In deze blog de oorzaak van onderdruk in industrie- en productiehallen en de beheersbare oplossingen voor het creëren van een optimaal werkklimaat.


Onderdruk: de boosdoener van een gezond werkklimaat

In Nederland zijn de meeste industriehallen onvoldoende geïsoleerd met uitzondering van nieuwbouwhallen. De minimale isolatiewaarden die het Bouwbesluit aangeeft, zorgen vaak voor verlies van warmte in de winter. Ook al blijven ramen en deuren dicht, door de constructie, spleten en kieren zal koude lucht naar binnen stromen. Bovendien zorgt de ventilatie — die in veel industriehallen noodzakelijk is — voor een nog groter warmteverlies met een hoog ziekteverzuim en een daling van de productiviteit als gevolg.Het sluiten van deuren en ramen én het hoger zetten van de verwarming is geen optimale oplossing om problemen tegen te gaan. Welke 3 oplossingen wel voor een comfortabel werkklimaat zorgen, lees je hierna.

 

3 duurzame oplossingen voor een optimaal werkklimaat

1. Beter isoleren

Gevels, daken en vloeren van industriehallen zijn vaak de boosdoeners van warmteverlies. Door deze elementen beter te isoleren, dring je het verlies van warmte terug en zorg je ervoor dat de koude lucht minder makkelijk naar binnen stroomt. Hiermee verhoog je het werkcomfort van werknemers. Een kanttekening: isolatie is niet altijd een geschikte oplossing. Bij een steeds hogere isolatiewaarde neemt niet per definitie de energiebesparing toe.

2. Een slim luchtverdeelsysteem met warmteterugwinning (wtw)

Warmte heeft van nature de eigenschap om te stijgen – koude te dalen - en bevindt zich dus veelal onder het dak. Dit terwijl mensen op een lager, en dus kouder, niveau werken. Een onnodig verlies van warmte, die door middel van warmteterugwinning eenvoudig kan worden teruggevoerd naar de werkvloer. Bovendien helpt warmteterugwinning de luchtstromen in balans te houden. Dit levert niet alleen een comfortabel binnenklimaat op, maar ook een energiebesparing tot wel veertig procent (afhankelijk van de grootte van de hal en gebruik). 

3. Warmteverlies beperken

Ventilatie is een belangrijk onderdeel van een gezond werkklimaat. Door ventilatie zal er echter ook altijd warmteverlies zijn. Het is mogelijk dit verlies te beperken door industriehallen vraaggestuurd te ventileren. Bijvoorbeeld door alleen te ventileren wanneer het personeel aan het werk is of wanneer ventilatie echt noodzakelijk is. Hierop anticiperen kan veel winst opleveren. 

 

Oplossingen optimaal toepassen

Beter isoleren, het beperken van warmteverlies en warmteterugwinning zijn allemaal duurzame oplossingen om onderdruk te bestrijden en de luchtbalans beheersbaar te maken. Maar hoe pas je ze optimaal toe? Je kunt ervoor kiezen om alle drie de mogelijkheden los van elkaar te implementeren. Het nadeel daarvan is, is dat ze niet optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Een andere oplossing is een hybride klimaatsysteem die deze technieken op elkaar afstemt. Hybride oplossingen zijn ideaal voor thermische terugwinning (warmte of koude), maar ook voor de opslag van energie. Restwarmte of -koude komt terecht in een energiebuffer. Vervolgens is deze energie direct in te zetten in een koel- of verwarmingssysteem. Het resultaat? Een comfortabel en productief werkklimaat voor het personeel waarbij energieverlies wordt voorkomen. Goed voor uw portemonnee en uw personeel. 

 


De eerste stappen naar een comfortabel werkklimaat

De NEN ISO 7730 norm, de richtlijn voor algemene thermische behaaglijkheid, biedt een handvat voor het beoordelen van de behaaglijkheid op de werkvloer en geeft aanbevelingen voor een comfortabel en productief werkklimaat. Wilt u meer informatie over een comfortabel werkklimaat in productiehallen? Download hieronder de whitepaper.

Download hier de Whitepaper
Een productief klimaat voor productiepersoneel
Download
Björn Oude Avenhuis
Björn Oude Avenhuis
Regio Manager, Klimaat Industrie
Stuur een mail