Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen • 2 min lezen

Investeren in adiabatische koeling loont!

Colt International - gepubliceerd op 3 maart 2015

_8501641_Def_Def_Colt_Drentea_EmmenDat investeren in duurzame systemen harde valuta kan opleveren, wisten we eigenlijk al wel. Onduidelijker was echter wat allemaal onder duurzame systemen verstaan wordt. Hoe energiezuinig moet een systeem zijn om het predicaat duurzaam te krijgen? Hoeveel energie moet bespaard worden? Mag enkel van duurzame bronnen gebruik worden gemaakt? De overheid geeft een handvat: de energielijst www.rvo.nl/eia. Een lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een maatregel van de overheid om bedrijven te stimuleren om te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Via deze regeling kunnen bedrijven 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. En dit bovenop de gebruikelijke afschrijving. Directe winst omdat minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Afhankelijk van het belastingpercentage loopt het netto EIA voordeel al snel op tot zo’n 10 % van de investeringskosten.

 

Adiabatische luchtkoeling ook in 2015 op energielijst

Op de energielijst staan die producten en systemen die aantoonbaar duurzamer zijn dan conventionele systemen of die duidelijk het best beschikbare alternatief op de markt vertegenwoordigen. De indirecte adiabatische koeltechniek staat hier al enige tijd op. Bij deze techniek is het bevochtigingsproces gescheiden van de gekoelde luchtstroom. Het verdampte vocht komt niet in de ruimte. Dat kan een voordeel zijn in ruimten waar de relatieve luchtvochtigheid zeer laag moet zijn en bijzonder kritisch is. In de meeste gevallen is het vochtgehalte in de lucht echter niet zó kritisch. Daarom worden in de praktijk veel meer directe adiabatische systemen geïnstalleerd. Sinds 2013 staat ook dit systeem op de energielijst en kan geprofiteerd worden van de EIA regeling.

Product of systeem onder EIA regeling?

In principe staat adiabatische koeling vermeld bij de zgn. specifiek omschreven bedrijfsmiddelen. Hierdoor komen enkel de specifieke onderdelen van dit systeem, zoals de EC-ventilator en de bevochtigingsapparatuur, in aanmerking voor de EIA regeling. Maar adiabatische koeling is eigenlijk nooit een alleenstaand product, maar een totaalsysteem voor het efficiënt koelen van grote ruimten zoals productiehallen. Zou het dan niet veel logischer zijn om het hele systeem in aanmerking te laten komen voor de regeling? Om dit te bereiken zou adiabatische luchtkoeling niet meer als specifiek omschreven bedrijfsmiddel maar als generiek omschreven bedrijfsmiddel opgevoerd moeten worden. In dat geval zou een berekening van de energiebesparing van het gehele systeem als bewijs kunnen dienen dat het systeem binnen de normen valt. Volgens de wettekst is het nu nog niet toegestaan om een investering voor adiabatische koeling aan te melden als een generiek omschreven bedrijfsmiddel. Gezien de energiebesparing van het hele systeem, rijst de vraag of de soep zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend? De praktijk leert ons dat er toch mogelijkheden bestaan waarmee het hele systeem in aanmerking komt voor de regeling.

Wilt u meer weten over adiabatische koeling? Download het whitepaper!

 

New Call-to-action

Picture of Colt International

Colt International