Installatie vervangen of hergebruiken. Economisch verantwoord produceren in de voedingsindustrie

Björn Oude Avenhuis | 24 maart 2022

De eisen in de voedingsindustrie worden continu aangescherpt. Denk aan regelgeving rondom overdruk, filtering, temperatuur en vocht. Goede ontwikkelingen! Het verbetert namelijk de kwaliteit van voeding en komt ten goede van het werkklimaat. Maar continu aanscherping heeft ook nadelen. Je voelt het in de portemonnee. Adviesbureaus bevelen algauw een nieuwe installatie aan. Terwijl dit niet altijd nodig is. In deze blog leest u hier meer over. 

Wanneer een installatie vervangen

In de voedselindustrie wordt er regelmatig geadviseerd een installatie te vervangen. Zodoende tegemoet te komen aan de steeds strengere eisen. De economische levensduur van een installatie daalt hierdoor enorm. Waar vroeger een installatie in vijftien jaar tijd werd afgeschreven, geldt nu een periode van tien jaar. Maar is het bij elke aanscherping van de regels echt noodzakelijk om een nieuwe installatie te plaatsen? Of is hergebruik van een bestaande installatie ook een optie?

Goed beoordelen

Adviesbureaus hebben niet de mogelijkheid om het klimaat en de installaties in de specifieke ruimte te beoordelen. Om die reden staat er – vaak onterecht – al snel een nieuwe installatie op de agenda. Een onderzoek dat de staat van een gebouw of installatie eenvoudig vaststelt vormt de oplossing. Want als (onderdelen van) installaties herbruikbaar zijn, dan is een grote investering in een nieuwe installatie dus niet nodig.

Klimaatproblemen vaststellen

Wat houdt een klimaatonderzoek in en hoe gaat dat in zijn werk. 
Allereerst vinden er een aantal metingen plaats, zoals:

  • Een meting over de warmte die er vrij komt

  • Een meting de hoeveelheid vervuiling die er optreedt

  • Onderzoek naar waar eventuele vervuiling optreedt

  • Onderzoek naar lekverlies in verband met overdruk

Vervolgens worden de waarden van de metingen berekend. Dit gebeurt volgens de Computational Fluid Dynamics (CFD) methode.

Computational fluid dynamics

Computational Fluid Dynamics (CFD) is de best beschikbare methode om stromingen en overdracht van energie te voorspellen. De verrichte metingen worden hierin verwerkt. Deze methode maakt problemen als warmte, koude, vocht, tocht, geur of vervuiling zichtbaar. Goed advies van een klimaatdeskundige is hierbij een randvoorwaarde.

Concluderend

Zoals u leest kunt u aanwezige problemen effectief tegengaan zonder direct over te gaan op een nieuwe installatie. De computational fluid dynamics helpt hierbij. Want waarom zou u nieuwe installaties neerzetten als bestaande installaties nog prima kunnen functioneren. Voor meer informatie hierover. Bel of mail één van onze adviseurs. 

Voor meer informatie
Neem contact op met één van onze adviseurs
contact opnemen
Björn Oude Avenhuis
Björn Oude Avenhuis
Regio Manager, Klimaat Industrie
Stuur een mail