Inspectiecertificering voor brandveiligheidinstallaties: gebouweigenaren zijn verantwoordelijk

Stan Veldpaus | 29 augustus 2017
inspectiecertficering

inspectiecertficering“Gebouweigenaren zijn zich over het algemeen niet of nauwelijks bewust van de verantwoordelijkheden die ze hebben en het steeds grotere risico dat ze lopen”, dat zei Leo Oosterveen, directeur van Brandveilig Bouwen Nederland, al in 2014. En met het oog op inspectiecertificering voor brandveiligheidsinstallaties klopt die uitspraak nog steeds. Het wordt namelijk vaak gezien als een last en geen lust. En dat is gevaarlijk.

Het Bouwbesluit 2012 veranderde de wijze van certificering van brandveiligheidinstallaties

De uitspraak van Leo Oosterveen is er een die waarschijnlijk nog steeds menigeen aan het denken zet. Op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn, moet veiligheid voorop staan. En vanzelfsprekend zijn de regels die gelden voor brandveiligheidssystemen dan ook streng. Zeker met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit in 2012.

Daarin is opgenomen dat alle, zowel nieuwe als bestaande, gebouwen moeten worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat. En daarmee is een certificering, uitgevoerd door een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau vereist.

 

Wat is inspectiecertificering?

Inspectiecertificering is een periodieke inspectie om aan te tonen dat de totale brandbeveiliging (nog steeds) aan de gestelde eisen voldoet. Indien dit het geval is ontvang je als organisatie een inspectiecertificaat die dit laat zien. Onderstaande video van het CCV legt duidelijk uit wat er allemaal bij inspectiecertificering komt kijken.

 

Voor gebouweigenaren kan inspectiecertificering een tijdrovende zaak zijn

Voor gebouweigenaren van met name bestaande gebouwen kan het een tijdrovende zaak zijn om alle componenten — het Programma van Eisen, het ontwerprapport- en tekeningen en het werkelijk gebruik in relatie tot het basisontwerp — te verzamelen. In de praktijk blijkt dit, zeker voor bestaande installaties, ook zo te zijn.

En daarmee wordt een inspectie-instelling, welke een belangrijke rol in het proces vervult, vaker als vijand dan als vriend gezien. Vooral omdat ze niet alleen naar de brandbeveiligingsinstallatie kijken, maar naar het totale brandveiligheidsplan als geheel. En daarmee worden ze niet altijd op waarde geschat. Ze zijn er niet op uit om een ‘bekeuring’ uit te delen. Ze willen juist het certificaat verstrekken — en zullen hiertoe alles in staat stellen. Iedereen wil immers een brandveilige omgeving voor gebruikers.

 

Voldoe aan de eisen rondom inspectiecertificering

Het certificeren van bestaande brandveiligheidinstallaties blijkt een lastige horde voor veel gebouweigenaren. En daarmee wordt het als een last gezien — wat in onze ogen niet geheel terecht is.

Wil je weten hoe je aan alle eisen rondom inspectiecertificering kunt voldoen om tot een geldig inspectiecertificaat te komen? Download dan het whitepaper dat wij hierover schreven.

 

New Call-to-action

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail