Inspectiecertificering cruciaal voor optimale brandveiligheid in tunnels

Erik Peeters | 19 december 2017

brandveiligheid tunnelsIedereen is ervan overtuigd dat goed beheer en onderhoud de levensduur van onze verkeerstunnels en infrastructuur in het algemeen aanmerkelijk verlengd en zorgt voor een hogere veiligheid. De kans dat je wel eens hinder hebt ondervonden, omdat een tunnel was afgesloten voor onderhoud is groot. Misschien vervelend, maar wel noodzakelijk. In dit blog ga ik dieper in op de rol die beheer en onderhoud — en in het bijzonder inspectiecertificering — spelen in het realiseren van optimale tunnelveiligheid.

Toenemende onderkenning beheer en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties

Hoewel je ze niet hoopt nodig te hebben, wil je je toch de garantie kunnen geven dat brandveiligheidsinstallaties optimaal functioneren. Het belang van dergelijke systemen en de technische staat ervan wordt steeds meer onderkend. Dit uit zich onder meer in het feit dat er nationale normen (NEN2654-1, -2 en -3) bestaan waarin het beheer en onderhoud van deze installaties is geregeld.

Een ‘visuele’ controle, waarmee in het verleden nogal eens werd getracht het onderhoud mee af te doen, volstaat tegenwoordig zeker niet meer. De vastgelegde normen beschrijven de verplichtingen en de uit te voeren acties, controles en testen van en door zowel de beheerder of eigenaar en de onderhouder. Het uiteindelijke doel: de betreffende brandveiligheidsinstallatie, gedurende haar levensduur, in nominale staat houden.

Goed beheer en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties in tunnels is dus de verantwoordelijkheid van meerdere partijen en valt of staat met de goede samenwerking tussen deze partijen. Hier ging en gaat het nogal eens mis.


Inspectiecertificering verplicht voor alle type brandveiligheidssystemen

Dit is inmiddels ook onderkent. Sinds 2012 (met het uitkomen van het nieuwe Bouwbesluit) is het verplicht om een brandveiligheidsinstallatie te voorzien van een inspectiecertificaat uitgegeven door een ISO17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling.

Een onafhankelijke en erkende deskundige controleert niet alleen op normconformiteit en de technische staat van de betreffende installatie, maar ook op het behalen van het doel en de interactie met de andere systemen en voorzieningen; de zogeheten B.I.O. (bouwkundig, installatietechnische en organisatorische aspecten).

Het certificaat dat wordt verstrekt heeft vervolgens een geldigheidsduur van één jaar. In dit jaar dient aantoonbaar goed beheer en onderhoud te worden uitgevoerd. Na één jaar komt de inspectie-instelling weer en beoordeelt het geheel vervolgens op dezelfde aspecten zoals hierboven genoemd.Een wettelijke verplichting maar nog onvoldoende nageleefd

Ondanks dat inspectiecertificering alweer bijna 6 jaar een wettelijke verplichting is, moeten wij helaas constateren dat er binnen de wereld van de infrastructuur nog te weinig kennis en ervaring aanwezig is. Bovendien zien wij dat slechts een bijzonder klein aantal van de genoemde installaties in tunnels voorzien is van een inspectiecertificaat. Er is dus nog veel werk te verzetten.

En ja, inspectiecertificering behoeft investeringen. Er is sprake van jaarlijks terugkerende inspectiekosten. Ook voor de inspectie zullen tunneldelen afgesloten moeten worden (in combinatie met het jaarlijks onderhoud). Maar uiteindelijk leidt inspectiecertificering wel tot een veilige omgeving waarin wij ons dagelijks kunnen verplaatsen en hulpdiensten hun werk kunnen doen en dat is hetgeen wat uiteindelijk telt. Het is geen last, maar een lust.Inspectiecertificering als APK-keuring

Beschouw inspectiecertificering als een APK-keuring. Voor de invoering van de APK zagen wij veel barrels op onze wegen en ontstonden er veel ongelukken door technische gebreken. Nu de APK voor iedere autobezitter een bekend en verplicht gegeven is, zijn auto’s met technische mankementen vrijwel verdwenen. Het resultaat? Aantoonbaar minder verkeersslachtoffers als gevolg van falende techniek door achterstallig onderhoud.

En dat geldt ook voor brandveiligheidsinstallaties. Ben je in het bezit van een inspectiecertificaat dan weet je ook zeker dat optimale brandveiligheid in tunnels is gegarandeerd.

Desondanks blijkt het certificeren van installaties een lastige horde. Om je daarbij te helpen hebben wij alle aspecten van inspectiecertificering gebundeld in een whitepaper, inclusief een stappenplan om tot een geldig certificaat te komen. Vraag het whitepaper hier aan:

 

New Call-to-action

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail