RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid • 2 min lezen

Inspectiecertificering bestaand rookbeheersingssysteem in 7 stappen

Colt International - gepubliceerd op 28 april 2015

Brandicoon-resized-600Voor veel eigenaren van rookbeheersingssystemen is de regelgeving rondom certificering, met de invoering van het Bouwbesluit, een ingewikkelde materie. Daarom willen we in dit blog wat meer inzicht hierin geven.

Voor een goed begrip is het van belang te weten dat certificering vereist is voor álle door de brandweer geëiste rookbeheersingssystemen. Dus ook voor die systemen die geïnstalleerd zijn vóór het jaar 2002 en die destijds niet door de NCP (het Nationaal Centrum voor Preventie) gecertificeerd zijn. Tot 2002 was dit namelijk niet verplicht. Vanaf 2002 beoordeelde de NCP het door de leverancier verstrekte productcertificaat en het Rapport van Oplevering en besloot vervolgens of een certificaat verstrekt mocht worden of dat een onafhankelijke inspectie noodzakelijk was.

Het Bouwbesluit heeft hier echter verandering in gebracht. Vanaf 1 januari 2015 is een productcertificaat niet meer voldoende en moet iedere installatie voorzien worden van een geldig inspectiecertificaat, afgegeven door een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau.

Daar komt bij dat de inspectiecertificering niet alleen geldt voor rookbeheersingssystemen maar ook voor de andere brandveiligheidssystemen in het gebouw, zoals brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie en sprinklers. Wie niet in de materie thuis is, ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Wellicht biedt een stappenplan meer inzicht:

1. Voer een nul-inspectie uit

Kwaliteit en kwantiteit van het systeem worden in kaart gebracht en vergeleken met de norm. Hierbij worden o.a. installatiewerk, functies en projectie van de componenten beoordeeld. Afhankelijk van de complexiteit en/of de installatiedatum kan deze door het inspectiebureau uitgevoerd worden. Hiermee wordt een onafhankelijk oordeel over de status van de installatie gegeven.

2. Opstellen inspectierapport

In dit rapport worden punten die zijn afgekeurd en opmerkingen genoemd. Aan de hand van dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen van het rookbeheersingssysteem aangepast moeten worden.

3. Stel het Programma van Eisen (PvE) op

Doel is deze in het inspectieplan te integreren. Het PvE, opgesteld op basis van de huidige normen moet  door het inspectiebureau beoordeeld worden voordat alle partijen ondertekenen. In overleg kunnen afwijkingen ten opzichte van de norm in het PvE omschreven worden.

4. Maak een ontwerprapportage

Bestaande berekeningen en rapportages op basis van de huidige regelgeving kunnen nog steeds gebruikt worden. Zijn deze niet meer aanwezig of niet erkend dan moeten nieuwe opgesteld worden. Het inspectiebureau beoordeelt de berekeningen en het ontwerprapport en moet akkoord zijn.

5. Stel een beheerder aan

Om een rookbeheersingssysteem volgens de voorschriften te beheren moet een opgeleide persoon (OP) aanwezig zijn voor het beheer van de installatie en het bijhouden van een logboek.

6. Stel een Rapport van Oplevering op

De oplevering wordt veelal door een ontwerpdeskundige rookbeheersingssystemen uitgevoerd. Zijn er geen afkeurpunten meer dan wordt het Rapport van Oplevering voorzien van een Ja-conclusie.

7. Initiële inspectie op basis van het inspectieplan

De inspectie omvat de technische, bouwkundige en organisatorische aspecten van het systeem. Zijn er geen afkeurpunten meer dan wordt het inspectiecertificaat afgegeven met een geldigheidsduur van 1 jaar.


Preventief Onderhoud

Om het certificaat te verlengen na een jaar is onderhoud verplicht! Jaarlijks moeten dan ook alle rookbeheersingssystemen onderhouden worden volgens de NEN 2654-3. Ons advies is dan ook om hiervoor tijdig een onderhoudscontract met een gecertificeerd rookbeheersingsbedrijf af te sluiten.

New Call-to-action 

Picture of Colt International

Colt International