Innovatie in de bouwsector: het hoe en waarom!

Colt International | 9 februari 2016

Innovaties_in_de_bouw.jpg

De bouwsector is behoorlijk traditioneel te noemen. Toch blijven de ontwikkelingen die deze sector raken niet uit. Het is nu aan de bouwsector om op deze ontwikkelingen in te spelen en een innovatiever karakter te tonen. Met welke innovaties heeft de bouwsector op dit moment te maken? En welke voordelen brengen deze ontwikkelingen met zich mee? Daar ga ik in deze blog op in.


Building Information Model (BIM)

De bouwsector lijkt de zwaarste tijd achter de rug te hebben. Nu staat de sector voor de uitdaging om van haar traditionele imago af te komen en mee te liften op innovatieve ontwikkelingen. Eén van de ontwikkelingen waar we niet meer omheen kunnen, is de samenwerking met andere partijen middels Building Information Model (BIM). BIM zorgt er kort gezegd voor dat alle partijen – van de architect tot de aannemer – hun kennis en informatie kwijt kunnen in één model (database).

Meer aandacht voor milieu en eindklant

Maar aan wat voor ontwikkelingen in de bouw kunnen we verder denken? Momenteel zijn 3D-printen en prefabricage natuurlijk ‘hot’. Maar we zijn ook steeds . Volgens ING hebben duurzame gebouwen de toekomst. Die ontwikkeling zal zich absoluut voortzetten, omdat het milieu steeds meer aandacht krijgt. Maar ook de klant komt steeds meer centraal te staan. En juist als we mens en milieu voorop zetten, komen we voor een andere vraag te staan. Passen traditionele systemen nog wel bij deze moderne gedachte? Ik denk van niet.

Losse elementen of één geheel?

Allereerst leg ik uit wat ik bedoel met ‘systemen’. Dat zijn allerlei losse, klimaattechnische elementen die je aan elkaar koppelt, zoals een: 

  • bron
  • warmtepomp
  • afgiftesysteem
  • regeling

Dat zijn vaak verschillende producten en merken, die wel met elkaar moeten matchen. Daar tegenover staat het ‘concept’. Daarmee bedoel ik een geheel van technieken waarmee je het binnenklimaat regelt. Een concept is altijd passend en compleet.

Van beperkingen…

Wat is nu het grote verschil tussen het gebruik van systemen en het gebruik van een concept? Bij systemen loop je eerder tegen grenzen aan. De keuze voor een bepaald systeem, sluit andere systemen uit en remt soms zelfs het bouwproces. Hierdoor heb je minder mogelijkheden. Door deze beperkingen krijgt de eindklant vaak nét niet wat hij voor ogen had.

… naar mogelijkheden

Het woord ‘beperkingen’ kenmerkt de bouwsector. Partijen in deze sector denken vaak meer in beperkingen dan in mogelijkheden. Dat komt voort uit de traditionele gedachte waarin verandering niet centraal staat. Want: verandering is spannend en wordt al snel van de hand gewezen. Installateurs en bouwkundigen weten met welke systemen ze altijd al gewerkt hebben en blijven die ook toepassen. Ook al kan het anders en misschien wel beter. Door meer open te staan voor verandering en dus ook voor de mogelijkheden van een concept, is ‘the sky the limit’. Bij een concept loop je namelijk niet tegen grenzen aan.

Geen grenzen aan concepten

Geen grenzen betekent meer flexibiliteit. Bij een concept heb je de mogelijkheid om in te spelen op de behoeftes per ruimte. Zo kan er in de ene ruimte totaal anders gekoeld of verwarmd worden, dan in de andere ruimte. Bovendien is er meer ruimte voor besparing op energiekosten. Juist doordat alle elementen in een concept perfect op elkaar aansluiten, kunnen ze elkaars effect – energie besparen of terugwinnen – versterken. Vaak kunnen ook bestaande leidingen en energiebronnen blijven zitten en is het vrij eenvoudig om rekening te houden met de omgeving. Allemaal elementen die de bouw een moderner en duurzamer karakter kunnen geven. Wat vind jij? Moeten we in de bouwsector concessies blijven doen of moeten we juist moderniseren en gaan voor flexibiliteit? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Laat een reactie achter!

Spreek met een klimaatspecialist
 

Tags: Duurzaamheid
Colt International
Colt International