Hittestress of een comfortabel werkklimaat? Wat is de norm?

Björn Oude Avenhuis | 7 juli 2015

Vandaag is weer zo’n dag. Een dag met zomerse waarden. In de productiehal gaan veel productieve uren verloren. Mensen functioneren niet efficiënt en het ziekteverzuim neemt toe. Gelukkig komen het soort temperaturen zoals die van de afgelopen week niet al te vaak voor en hoeven we er niets aan te doen. Echt niet? Onze zomers worden warmer. De werkende bevolking wordt steeds ouder en het is bekend dat hoe ouder we zijn hoe slechter we tegen de hitte kunnen. De vraag rijst dan ook hoeveel last werknemers in de Nederlandse industrie eigenlijk hebben van warme dagen? Wanneer is die belasting te hoog?  

Hittestress op de werkvloer
De warmtebelasting op de werkvloer is nooit alleen een gevolg van de zomerzon. Die zon doet er alleen een schepje bovenop. Wanneer is het werkklimaat dan te warm en kunnen we spreken van hittestress? Eenvoudig gezegd is dat het geval wanneer blootstelling aan de warmte risico voor de gezondheid oplevert. Voor het meten van de warmtebelasting in een industriële omgeving wordt meestal de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-index gebruikt. Deze index geeft aan welk effect de temperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid en warmtestraling op mensen heeft. Is de luchttemperatuur hoger dan 36ºC (droge lucht) of is de WBGT-waarde hoger dan 28ºC dan is er sprake van extreme hitte. Een situatie die in de Nederlandse industrie, met uitzondering van de papierindustrie en enkele andere specifieke industrieën, weinig voorkomt. Betekent dit dat alle andere branches geen last van de warmte hebben? Zeker niet. Voor de overige industriële branches kan echter beter een andere methode gevolgd worden om blootstelling aan hitte te meten.


Gevoelstemperatuur en behaaglijkheid
Voor een meer gematigde omgeving wordt ook wel de Humidex toegepast. De Humidex index is een eenvoudiger hulpmiddel dat de gevoelstemperatuur weergeeft voor verschillende combinaties van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. Met daaraan gekoppeld een protocol met verschillende maatregelen bij verschillende waarden. Daarnaast biedt de NEN ISO 7730 norm een handvat voor het beoordelen van de behaaglijkheid van de mens op de werkvloer en geeft aanbevelingen voor een comfortabel klimaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende factoren die van invloed zijn op de beleving van het comfort, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, luchtverplaatsing, arbeidsinspanning en kleding. De whitepaper ‘Een productief klimaat voor productiepersoneel’ geeft meer informatie over dit onderwerp.  

klimaattechniek-mockup-productief-klimaat
Een productief klimaat voor productiepersoneel
Creëer een comfortabel werkklimaat met behulp van de NEN ISO 7730
Download de whitepaper