RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, Duurzaam • 2 min lezen

Galerijflat met vliesgevel: uitdaging voor brandveiligheid?

Colt International - gepubliceerd op 10 februari 2015

VillaMesWijchen2-300Voldoen aan de brandveiligheid in een met een vliesgevel afgesloten galerijflat betekent een weg zoeken door een bos vol bomen met verschillende eisen en normen. Hier een aantal wegwijzers.

De eerste vrijstaande galerijflat werd in Rotterdam in 1932 gebouwd. Vele galerijflats volgden in de zestiger jaren. Flats die nu toe zijn aan groot onderhoud of een revitalisering. Uitgangspunt hierbij is vaak de vraag hoe van deze flats weer een veilige en aantrekkelijke woonomgeving te maken. Bewoners willen veiligheid maar geen fort om in te wonen. In veel gevallen wordt daarom overwogen om de galerij af te sluiten met een pui of een vliesgevel. Dit biedt beschutting tegen wind en regen en biedt wooncomfort. Bewoners kunnen comfortabel hun appartement bereiken. Het weer heeft geen invloed meer op de pui van de flat en ook de galerijvloer is gevrijwaard van nattigheid, sneeuw, ijzel etc. Een tweede gevel reduceert onderhoud en stookkosten. Niet verwonderlijk dat niet alleen bij het revitaliseren van galerijflats aan deze vorm van afsluiting gedacht wordt, maar ook bij het ontwerpen van nieuwe appartementen of galerijwoningen. Er zit echter een addertje onder het gras in de vorm van aanvullende eisen uit het Bouwbesluit. Deze hebben vooral te maken met de maximale vluchtweglengte, het in twee richtingen kunnen vluchten en brandoverslag.

Aanvullende eisen Bouwbesluit voor gesloten ruimte

Bij het afsluiten van een galerij creëert men een zogenaamde besloten ruimte. Voor een besloten ruimte gelden wat betreft de brandveiligheid aanvullende eisen in het Bouwbesluit. Een speciale regeling voor galerijflats komt er op neer dat een galerij moet worden voorzien van een ventilatiesysteem dat in geval van brand in staat is om een debiet van 100 dm3/s/m3 inhoud te ventileren(1). Dit geldt voor een galerij met een breedte tot max. 1,8 m en de onderzijde van het dak van de galerij moet vlak zijn.

Mechanische of natuurlijke ventilatie?

Het benodigde debiet kan in principe met vrijwel altijd met een mechanische ventilatiesysteem bereikt worden. In de praktijk is echter een mechanisch systeem niet altijd gewenst en maakt men bij voorkeur gebruik van natuurlijke ventilatiesystemen. Met welke ventilatiesnelheid dan in specifieke situaties gerekend mag worden staat omschreven in de NEN1087 norm. Door het debiet te delen door de snelheid kan de netto te realiseren ventilatie-oppervlakte berekend worden.

Vaste ventilatie-opening of RWA systeem

In het Bouwbesluit wordt uitgegaan dat bij het afsluiten van een galerijflat vaste ventilatie-openingen aangebracht worden. Vaste openingen zouden echter alle voordelen van het afsluiten teniet doen. Daarom wordt ook de mogelijkheid geboden om in plaats van vaste openingen een RWA systeem te installeren. Natuurlijk moet dit systeem dan wel voldoen aan alle geldende regels en moet het opgebouwd zijn uit gecertificeerde componenten. Bovendien moeten zowel het ontwerp als de uitvoering worden geïnspecteerd door een erkende inspectie-instelling (ISO 17020, type A geaccrediteerd).

(1) Het is ook mogelijk om met behulp van CFD-simulatie het ontwerp te valideren. Hierdoor kan van de ventilatie-eis in het Bouwbesluit afgeweken worden.CFD-simulatie kan ook worden ingezet voor die galerijen die niet voldoen aan de voornoemde grenswaarden.

New Call-to-action

Picture of Colt International

Colt International