EU-verordening_warmteterugwinning.jpg
• 4 min lezen

EU-verordening 1253: vanaf 2018 gelden deze aangescherpte eisen

Kees Sietsma - gepubliceerd op 28 november 2017

EU-verordening_warmteterugwinning.jpgSinds 1 januari 2016 is de EU-verordening 1253 van kracht. Met deze verordening zijn concrete stappen genomen om het maximale energieverbruik van ventilatiesystemen te beperken. Vanaf 1 januari 2018 gelden rondom deze EU-verordening aangescherpte eisen waaraan iedereen — zowel de industrie als utiliteitsbouw — moet voldoen. Wat dit concreet inhoudt en of er nog andere mogelijkheden zijn om tot een energiezuinige klimaatinstallatie te komen bespreek ik in dit blog.


EU-verordening 1253: wat is het?

In het kort komt de verordening erop neer dat producenten van ventilatiesystemen van meer dan 250 kubieke meter regelbare warmteterugwinning moeten toepassen voor mechanisch gebalanceerde ventilatie in ‘niet-woningbouw toepassingen’. Ventilatoren moeten ‘regelbaar’ zijn en mogen nog maar een specifieke hoeveelheid energie (SFPint) verbruiken in relatie tot de toegepaste warmteterugwinning.

De EU-verordening gaat niet alleen over warmteterugwinning, maar ook over het rendement van luchtbehandelingskasten. Een luchtbehandelingskast waar bijvoorbeeld 10 m³ lucht per seconde doorheen gaat, moet sinds 2016 een motor hebben met een maximaal vermogen van 250 W/(m³/s).

Deze verordening draagt — samen met eerder doorgevoerde ErP-verordeningen (Energy related Products) — bij aan de gezamenlijke doelstelling om in 2025 een energiebesparing van ruim 4,1 miljard GJ te realiseren.


Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?

Zoals gezegd wordt deze verordening vanaf 1 januari 2018 verder aangescherpt, maar wat verandert er precies? De belangrijkste wijzigingen komen in het kort neer op: hogere rendementen, lager elektriciteitsverbruik en vervuilingssignalering voor de filters.

Hieronder ga ik hier dieper op in.

Aangescherpte eisen omtrent warmteterugwinsystemen

Vanaf 2018 gelden voor warmteterugwinsystemen de volgende eisen:

  • Een rendement van minimaal 73% voor systemen met een platenwisselaar (PLW) of warmtewiel (WTW (68% in 2016)
  • Een rendement van minimaal 68% voor twincoilsystemen (63% in 2016)
  • Een SFPint van 800 m³/s bij PLW of WTW (900 in 2016)
  • Een SFPint van 1.300 m³/s bij twincoilsystemen (1.400 in 2016)

Aangescherpte eisen omtrent de filtercorrectiefactor

Vanaf 1 januari gelden ook strengere eisen voor de filtercorrectiefactor. Bij deze factor is F = 0 de referentieconfiguratie.

  • F = 150 wanneer M5 afvoerfilter ontbreekt (160 in 2016)
  • F = 190 wanneer F7 toevoerfilter ontbreekt (200 in 2016)
  • F = 340 wanneer M5 en F7 ontbreken (360 in 2016)

Aangescherpte eisen rondom luchtbehandelingskasten (ventilatoren)

Vanaf 2018 geldt dat de motor van een luchtbehandelingskast maximaal 230 W/(m³/s) moet zijn. Voor een niet woonhuis unit is de minimale efficiëntie van de ventilator per 1 januari 2018:

  • 6,2% * LN(P) + 42% bij een vermogen < 30 kW
  • 63,1% indien het vermogen > 30 kW

Nieuw vanaf 2018: filtermelding

Vanaf 1 januari is ook de filtermelding verplicht. Dit houdt in dat wanneer een filtereenheid onderdeel is van de configuratie er een visueel signaal of alarm in het controlesysteem aanwezig moet zijn. Deze moet geactiveerd worden wanneer de verschildruk over het filter groter is dan de toelaatbare verschildruk bij de voorgeschreven eindweerstand.


Andere mogelijkheden om tot een energiezuinige klimaatinstallatie te komen

Dat deze aangescherpte eisen er komen is een feit, maar dat wil niet zeggen dat een klimaatinstallatie op basis van deze eisen ook altijd de beste oplossing is.

In sommige gevallen schiet een dergelijke installatie zijn doel namelijk voorbij. Om aan de aangescherpte eisen te voldoen heb je namelijk een steeds grotere en complexere installaties nodig. En de ‘must’ om warmteterugwinning toe te passen is ook niet in elke situatie de meest energiezuinige oplossing.

Op welke manier kun je dit slimmer oplossen door toch veel energie besparen en een aangenaam werkklimaat creëren? En daarmee de verplichting om warmteterugwinning toe te passen te omzeilen? Dat kan bijvoorbeeld met:

Met deze oplossingen voldoe je toch aan de wet- en regelgeving (de installatie is immers energiezuinig genoeg), het vereist in veel gevallen een lagere investering en het zijn kleine, eenvoudige installaties.

Nu denk je misschien: ‘maar wat is dan voor mijn specifieke situatie de beste klimaatoplossing?’. Moet je inderdaad kiezen voor een installatie die voldoet aan de EU-verordening of is ook een andere, energiezuinige oplossing mogelijk? Onze klimaatspecialisten voorzien je graag van passend advies. Je kunt hier vrijblijvend een persoonlijk gesprek met één van hen inplannen:

 

New Call-to-action

Picture of Kees Sietsma

Kees Sietsma