Industriële bedrijven gedwongen tot energiebesparing: 3 out-of-the-box oplossingen

Kees Sietsma | 24 januari 2018
pexels-photo-459728.jpeg

De energiebesparing van bedrijven blijft achter bij de doelstellingen uit het Energieakkoord die in 2020 behaald moeten zijn. Daarom worden ruim 100.000 bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken dit jaar gedwongen om energie te besparen. Om dit te realiseren wil de overheid na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Je kunt denken aan led-verlichting of isolatie, maar er zijn ook nog andere oplossingen waaraan je kunt denken die je meer dan alleen een energiebesparing opleveren.

Waarom een verplichting tot energiebesparing noodzakelijk is voor bedrijven

Eerst wil ik even dieper ingaan op de noodzaak tot verplichting — een dergelijke maatregel neemt de overheid niet voor niets. In het Energieakkoord is afgesproken dat 100 petajoule aan energie bespaard moet worden. Volgens de laatste berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving zal die doelstelling niet behaald worden, die komen namelijk uit op 75 petajoule. Er zijn voor 25 petajoule aan extra maatregelen nodig.

Wat energiebesparing betreft moeten bedrijven dus echt aan de bak.

3 slimme energiebesparende oplossingen voor bedrijven in de industrie

Led-verlichting en isolatie zijn effectieve maatregelen, maar met welke oplossingen sla je als industriële organisatie meerdere vliegen in één klap? Door bijvoorbeeld niet alleen een duurzaam maar ook een productief en aangenaam werkklimaat te creëren, het hele jaar door?

1. Natuurlijke ventilatie

Voor bedrijven in de industrie is ventilatie in vrijwel iedere situatie gewenst. Niet alleen om te zorgen voor schone, verse lucht maar ook om vrijgekomen warmte af te voeren. Dat gebeurt vaak mechanisch, maar er bestaat geen duurzamere oplossing dan natuurlijke ventilatie.

Door strategisch geplaatste ventilatie-openingen in het dak verdwijnt warme lucht automatisch. Parallel hieraan zorgen ventilatie-openingen op lager niveau voor de noodzakelijke toevoer van verse lucht.

Bij natuurlijke ventilatie bestaat vaak de angst voor ongewenst warmteverlies, maar die angst is met de huidige technische mogelijkheden niet langer terecht. Het ‘gat in het dak’ waar de warmte door moet verdwijnen kan exact berekend worden. Voor ieder gebouw kan een natuurlijk ventilatieconcept op maat berekend worden.

De belangrijkste voordelen van natuurlijke ventilatie zijn:

  • Een enorme energiebesparing omdat er geen energie nodig is
  • Een lage investering en afschrijven
  • Een lange levensduur
  • Beperkt onderhoudsintensief
  • Een zelfregelend effect: geeft de zon meer warmte dan gaat het systeem harder werken.

2. Industriële verwarming middels lucht

Verwarming is een woord dat in onze oren niet duurzaam klinkt, terwijl het wel prettig is wanneer het ‘s winters aangenaam is. Dus hoe kun je dit op een zo duurzaam mogelijke manier inrichten, ook voor grote industriële hallen?

Luchtverwarming is hier een slimme oplossing voor. Hierbij wordt toegevoerde lucht door middel van warm water of stoom verwarmd. Het biedt een hoog comfort tegen relatief lage kosten.

Bij luchtverwarming wordt de toegevoerde lucht gasgestookt of door middel van warm water / stoom verwarmd. Luchtverwarming biedt een hoog comfort en rendement tegen relatief lage kosten. Luchtbehandelingssystemen zijn de meest duurzame vorm van luchtverwarming, omdat ze ook geschikt zijn voor luchtverversing, filtratie en warmteterugwinning. Meerdere vliegen in één klap.

3: Adiabatische koeling

Waar je in de winter wilt verwarmen, wil je in de zomer graag koelen. En dat is net als verwarming op het eerste oog niet direct duurzaam. Je denkt al snel aan conventionele, energieslurpende en dure systemen.

Koeling is echter wel noodzakelijk om een productieve omgeving voor het personeel te creëren. Het is namelijk eerder regel dan uitzondering dat de temperatuur in een industriële hal ‘s zomers snel oploopt.

Adiabatische koeling is een duurzaam alternatief om industriehallen in de zomer te koelen. En daarmee de productiviteit te verhogen, machines optimaal te laten presteren en de productkwaliteit te garanderen.

Adiabatische koeling is een effectief koelconcept gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen, wordt onttrokken aan de lucht, waardoor deze snel afkoelt. Dit principe werkt steeds efficiënter bij een toename van de buitentemperatuur.

Adiabatische koeling is 7x energiezuiniger dan conventionele koelsystemen, maar dat is niet het enige voordeel. Download het whitepaper en ontdek onder andere wat de overige voordelen zijn en ontvang meer informatie over deze duurzame techniek:

Whitepaper Adiabatische koeling

Kees Sietsma
Kees Sietsma
Business Development Manager Climate Control NWS Europe, ESD
Stuur een mail