Energie besparen met natuurlijke ventilatie

Colt International | 2 juni 2015

Schone lucht om in te leven en te werken is noodzakelijk voor onze gezondheid. Daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorgen we er voor dat de lucht in de gebouwen waarin we verblijven ook daadwerkelijk schoon is? Het antwoord daarop lijkt eenvoudig: ventileren! Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. Toch leren we van de structurele problemen met het binnenklimaat in de utiliteitsbouw dat dit vaak niet of niet op de juiste manier gebeurt. Debet hieraan is het dilemma: ventileren voor een gezond binnenklimaat óf minimaal ventileren om energie te besparen en tocht- en geluidsklachten te voorkomen. In veel gevallen bepaalt dit dilemma de keuze voor een ventilatiesysteem en wordt helaas maar al te vaak voorbij gegaan aan de verborgen effecten op de gezondheid en het comfortgevoel. Tijd voor verbetering.

Natuurlijke ventilatie opnieuw in de belangstelling

In principe onderscheiden we slechts twee soorten ventilatie. Natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Waar in het verleden vrijwel alle gebouwen natuurlijk geventileerd werden, is dit met de opkomst van de koelmachine in het midden van de vorige eeuw voorbij. De 21e eeuw wordt echter de eeuw van de duurzame waarden. Natuurlijke ventilatie staat opnieuw in de belangstelling omdat de kenmerken - het systeem verbruikt geen energie en draagt in het gebruik ook niet bij aan de CO2-problematiek- naadloos hierbij aansluiten. Ook de toenemende behoefte van mensen om in gebouwen contact met de natuur (de omgeving) te behouden, dragen bij aan de hernieuwde belangstelling.

Doeltreffend duurzaam

In ieder gebouw komt warmte vrij. Warmte die op de een of andere manier afgevoerd moet worden. Niets eenvoudiger dan de warme lucht laten ontsnappen door openingen in het dak. Natuurlijke ventilatie maakt gebruik van de natuurlijke thermische stijging van lucht. Op een zo hoog mogelijk niveau worden ventilatie-openingen geplaatst om de lucht af te voeren. Parallel hieraan zorgen openingen op lager niveau voor de luchttoevoer. Met de huidige stand der techniek worden die openingen exact berekend en kan natuurlijke ventilatie onder alle weersomstandigheden toegepast worden. Een exact natuurlijk ventilatieconcept wordt in zeven stappen ontworpen:

  1. Op basis van natuurkundige formules en/of computersimulaties (CFD) wordt de stijgsnelheid van de lucht vastgesteld.
  2. De benodigde aërodynamische doorlaat van de ventilatie-openingen wordt bepaald.
  3. Het juiste type ventilatie-eenheid wordt geselecteerd (koudebrugvrij, niet koudebrugvrij, lichtdoorlatend, niet lichtdoorlatend, mogelijkheid tot ventileren bij neerslag etc.)
  4. De capaciteit van de gekozen soort ventilatie-eenheid wordt bepaald.
  5. Het aantal ventilatie-eenheden wordt vastgesteld (spreiding ventilatiepunten).
  6. De plaats van de ventilatie-eenheid wordt bepaald, met in acht neming van de neutrale lijn en bouwkundige situatie.
  7. Er wordt een besturingssysteem ontworpen waarmee het ventilatiesysteem zo efficiënt en effectief als mogelijk zal functioneren. Met aandacht voor het comfort.

Een systeem ontworpen volgens deze methode kent geen ongewenst warmteverlies, maakt gebruik van het zelfregelend effect - geeft de zon meer warmte dan gaat het systeem harder werken - en is bij uitstek geschikt om in te zetten voor nachtventilatie. Het belangrijkste voordeel echter is de energiebesparing. Natuurlijke ventilatie werkt zonder energie en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energie efficiency van een gebouw.

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Spreek met een klimaatspecialist

 

Colt International
Colt International