Brandveiligheid • 3 min lezen

Een Hi-Ex lichtschuimsysteem als alternatieve blusmethode: zo werkt het

Henry Heuwer - gepubliceerd op 24 oktober 2017

lichtschuimsysteemIn hallen waar brand- en milieugevaarlijke stoffen liggen opgeslagen is een lichtschuimsysteem als blusmethode een zeer goed alternatief ten opzichte van standaard blusinstallaties. In dit blog ga ik dieper in op de werking van dit systeem, wat de voordelen zijn en vertel ik wat er belangrijk is om tot de meest betrouwbare installatie te komen.


Wat is een lichtschuimsysteem en hoe werkt het?

Een lichtschuimssysteem is een blusmethode op basis van lichtschuim, dat lijkt me logisch. Lichtschuim is een synthetisch schuim dat veel lucht bevat en een grote expansievoud heeft. Met een geringe hoeveelheid water en in combinatie met een schuimvormend middel genereert het systeem een groot volume aan schuim. Dit grote volume maakt dat dit systeem uitermate geschikt is voor het blussen op verschillende hoogtes, zoals bijvoorbeeld in opslagloodsen.

De betreffende hal wordt binnen een paar minuten gevuld met lichtschuim, waardoor het ook een zeer efficiënte methode is. Het schuim wordt gecreëerd middels zogenoemde lichtschuimgeneratoren. De lucht die nodig is om het schuim te maken wordt van buitenaf voorzien — een Hi-Ex outside airschuimsysteem.


Wat zijn de voordelen van een lichtschuimsysteem?

Ten opzichte van standaard blusmethodes, zoals sprinkles, heeft het blussen met lichtschuim een aantal voordelen:

  • Veel minder waterverbruik waardoor je minder opslag van bluswater nodig hebt.
  • De bluskracht is met dit systeem berekend voor de gehele ruimte in plaats van een aantal sprinkles. Dit is vooral een voordeel als er een grote plasbrand kan ontstaan.
  • Geen of minimale beschadiging van artikelen die in dezelfde ruimte staan opgeslagen maar nog niet door de brand zijn aangetast.

Wat is er nog meer belangrijk om tot een betrouwbaar lichtschuimsysteem te komen?

Een betrouwbaar Hi-Ex lichtschuimsysteem is meer dan alleen het plaatsen van de lichtschuimgeneratoren. Omdat er door de toevoer van buitenlucht overdruk ontstaat is het van belang dit direct af te voeren door middel van ontluchtings- of afvoereenheden. Deze dienen in geval van brand met een minimale snelheid van 5 m/s automatisch te worden geopend. Natuurlijke jaloezie ventilatie-eenheden zijn hier zeer geschikt voor. Ook dien je boven de lichtschuim generatoren afsluitbare toevoerluiken te plaatsen.

Vanzelfsprekend is het van belang dat de installatie voldoet aan de strenge Europese norm EN 12.101-2 wat betreft sneeuw, windbelasting en functionaliteit bij lage temperaturen en de Nederlandse norm NPR 6095-1. Kies voor een hogere betrouwbaarheid voor een installatie die ook voorzien is van productcertificering en CE marketing.

Voor optimale betrouwbaarheid kies je uitsluitend voor apparatuur die EN 12.101-2 gecertificeerd is, ook al is dit in de betreffende regeling geen vereiste. En kies je voor af- en toevoer brandventilatie eenheden die voorzien zijn van druksluitende ( = fail-safe) persluchtcilinders.

Dat wil zeggen dat zodra de persluchtvoorziening wegvalt de ontluchtings- en toevoeropeningen direct automatisch openen. Een enkele koperen persluchtleiding met een inwendige diameter van 6 of 8 mm tussen de eenheden en de persluchtbedieningsapparatuur volstaat hierbij.

Het bestaat verder uit een pneumatiek schakelkast (die voldoet aan Europese en Nederlandse normen) die aangestuurd wordt vanuit de aanwezige brandmeldinstallatie en een degelijke persluchtcompressor met koeldroger zodat eventueel vocht uit de persluchtleiding wordt gehaald en de leidingen niet kunnen bevriezen. 

De schakelkast is onder andere voorzien van optische- en akoestische (storings) signaleringen en noodstroomaccu’s zodat ook in geval van stroomuitval storingsmeldingen kunnen worden doorgemeld naar de storingsmodule van de brandmeldinstallatie en van daaruit eventueel naar een 24 uurs bemenste post.

Kort samenvattend, voor een betrouwbaar lichtschuimsysteem zijn de volgende factoren — buiten lichtschuimgeneratoren — van belang:

  • Toe- en afvoereenheden die voldoen aan de EN 12.101-2 norm
  • Uitsluitend apparatuur die EN 12.101-2 gecertificeerd is
  • Toe- en afvoereenheden die zijn voorzien van druksluitende persluchtcilinders

Een voorbeeld uit de praktijk

VAT Logistics is een bedrijf die heeft gekozen voor een Hi-Ex lichtschuimsysteem als blusmethode, waarbij drukontlating en ventilatie belangrijke onderdelen zijn. Download de case study en kom meer te weten hoe VAT Logistics dit heeft vormgegeven.

Download de case study van VAT Logistics

Henry Heuwer