RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, Duurzaam • 2 min lezen

Duurzame brandveiligheid gaat verder dan het Bouwbesluit

Erik Peeters - gepubliceerd op 9 december 2014

duurzame brandveiligheidGeen bouwblad of website kunnen we openen of het begrip Duurzaamheid springt er uit. Naast het Bouwbesluit wellicht het meest voorkomende woord in het bouwvocabulaire. Maar wat als die twee niet altijd met elkaar te verenigen zijn? Zoals bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid.

Een duurzaam gebouw in de meest pure betekenis is een gebouw dat we graag aan de volgende generatie willen doorgeven. Dat gaat verder dan eisen aan de energieprestatie, CO2 of herbruikbare materialen. Ook zaken als (brand-)veiligheid en het gebruik zijn essentieel onderdeel van duurzaamheid. Er zijn verschillende beoordelingscriteria en keurmerken (Breeam, LEED, GreenCalc, GPR gebouw etc.) in omloop, die ieder een eigen benadering van duurzaamheid hebben. In het Bouwbesluit is duurzaamheid vertaald in de Energie Prestatie Norm. Brandveiligheid speelt hier een ondergeschikte rol in. Voor wat betreft brandveiligheid hanteert het Bouwbesluit namelijk andere uitgangspunten. Het Bouwbesluit omschrijft het doel van de brandveiligheidsvoorschriften letterlijk als ‘…het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.’ Een prijzenswaardig doel natuurlijk waarvan we het belang alleen maar kunnen onderstrepen. Het Bouwbesluit vervolgt haar doel en uitgangspunten echter met ‘Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstelling van dit besluit.’ De brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit zullen dus niet bijdragen aan de duurzaamheid van gebouwen. Een gemiste kans? Absoluut! De kans op méér brandschade is met de nieuwe richtlijnen verveelvoudigd.

Brandschade beperken

Brand schaadt meer dan het milieu. Feit is dat zeker 50% van de bedrijven de gevolgen van een grote brand niet te boven komt. Ook al wordt de schade vergoed door de verzekeraar. Niet zo verwonderlijk want een grote brand heeft veel meer impact dan de directe schade aan een gebouw of de bedrijfsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de tijd en het werk die het kost om alles weer op te starten. Tijd waarin het bedrijf stil staat en klanten gedwongen worden om naar de concurrent te gaan. En dan hebben we het nog niet eens over -mogelijk onvervangbare- materialen die verloren gaan.

Helaas zal niet iedere brand voorkomen kunnen worden. Des te belangrijker is het om de mogelijke gevolgen van een brand te beperken. Systemen genoeg op de markt die er aan bijdragen om de omvang van een brand te beheersen of de schade te beperken. Denk bijvoorbeeld aan automatische branddetectiesystemen met doormelding, al dan niet aangevuld met een rook- en warmte-afvoersysteem (rwa systeem) of een sprinklerinstallatie. Investeringen die zeer verdedigbaar zijn met het oog op de risico’s. Uiteraard zal niet iedere brand beperkt kunnen worden. Wie herinnert zich niet de miljoenenbrand die in februari 2008 een bouwmarkt in Doetinchem volledig verwoestte? Het vuur greep zo snel om zich heen dat geen enkele maatregel, behalve misschien compartimentering, de schade had kunnen beperken. In dezelfde periode werd echter ook een bouwmarkt in Haaksbergen getroffen door een aangestoken brand. Maar door de snelle detectie, de effectieve afvoer van rook en hitte en het kordate optreden van het personeel, was deze bouwmarkt de volgende dag weer open.

De les die we hieruit leren is dat we verder moeten kijken dan de doelen van het Bouwbesluit. Maar ook het totale risico dat een gebouw of bedrijf loopt moeten meenemen in de overweging. Met als uitgangspunten: schade beperken aan het gebouw, zorgen dat het bedrijf kan blijven voortbestaan en last but not least de schade beperken die een brand aan het milieu toebrengt. Alleen op die manier kunnen we een duurzaam fundament leggen onder brandveiligheid in gebouwen.

 Spreek met een specialist

Picture of Erik Peeters

Erik Peeters