Waarom brandveiligheid een centrale rol moet krijgen als het gaat om duurzaamheid

Stan Veldpaus | 1 mei 2018
pexels-photo-260367 (1)

pexels-photo-260367 (1)Van 17 tot en met 19 april j.l. stond Building Holland op het programma, hét innovatie event voor de bouw- en vastgoedsector. Tijdens deze beurs waren er verschillende hoofdthema’s, waarvan gas (of beter gezegd ‘hoe komen we van het gas af?’) en duurzaamheid de belangrijkste waren. Kreten zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, energiezuinig, hoge isolatiewaarde, laag verbruik, hoog rendement, hoge Breeam score etc. voerden — terecht — de boventoon. Echter, de koppeling tussen duurzaamheid en brandveiligheid werd nauwelijks gemaakt (behalve door de heer Leo Oosterveen van het BNN). En daarmee vormt de beurs een goede afspiegeling van de totale markt: de termen duurzaamheid en brandveiligheid worden vaak niet in één zin uitgesproken. Terwijl een afgebrand pand alles behalve duurzaam is..


Brandveiligheid blijft vaak beperkt tot het Bouwbesluit

Brand is voor velen slechts een onderwerp dat aan de orde komt bij de realisatie, verbouwing, renovatie of transformatie van een object. En dan eigenlijk alleen maar omdat vanuit het Bouwbesluit is voorzien dat er maatregelen getroffen dienen te worden. De ontwikkelaar, eigenaar of ontwerpen van het object neemt dit ontwerp dan ook dusdanig serieus dat in elk geval de vergunning wordt verkregen. Echter beschrijft het Bouwbesluit een ondergrens en heeft het met alle voorschriften maar twee doelen voor ogen:

 1. Het voorkomen van slachtoffers
 2. Het voorkomen van brandoverslag naar de buren

Het Bouwbesluit voorziet niet in het voorkomen van overlast, milieuschade, economische schade of duurzaamheid. Sterker nog, onze bouwregelgeving erkent en staat zelfs afbrandscenario’s toe (NEN6090 maatregelenpakket I).


Een brandveilig gebouw verhoogt de duurzaamheid

Je kunt jezelf de vraag stellen waarom onze overheid hier niet in voorziet, maar wellicht even belangrijk is de vraag waarom de eigenaar geen aanvullende maatregelen neemt. Iedereen heeft de mond vol over hoe duurzaam men is, hoe hoog de Breeam score is en hoe mooi het MVO-bordje glimt op de voorgevel van het pand. Maar investeren in voorzieningen die zorgdragen voor het beperken van de gevolgen van een brand, daar hoor je de meesten niet over.

En die gevolgen zijn er wel degelijk:

 • Doden of gewonden
 • Te grote blootstelling aan risico’s voor brandbestrijders
 • Milieuschade
 • Overlast voor de omgeving
 • Verloren gaan van bouwmaterialen (hout, glas, staal, beton etc.), de inventaris, het machinepark en de voorraad
 • Het verlies van klanten en mogelijk zelfs een faillissement waardoor ook het personeel op straat komt te staan

Terwijl er genoeg passende maatregelen zijn om deze gevolgen te voorkomen:

 • Bouwkundige voorzieningen zoals brandmuren of het toepassen van onbrandbare materialen
 • Een tactische opstelling van de inventaris zodat de brand intern niet kan overslaan
 • Installatietechnische voorzieningen zoals branddetectie met doormelding en een rook- en warmteafvoersysteem

De eerste tegenwerping is meestal het kostenplaatje, maar vaak is het ook het idee dat men niet door een brand getroffen wordt. Terwijl er toch elke week sprake is van vijf significante branden en de branden jaarlijks alleen maar lijken te stijgen. Sterker nog, ongeveer 50% van de bedrijven die getroffen worden door een brand is binnen vijf jaar van de markt.

“Het overkomt mij toch niet” is een veelgehoord argument. Laten we dit vergelijken met een auto ongeluk. Je gaat er wanneer je in de auto rijdt ook niet vanuit dat je een ongeluk krijgt. Toch is iedereen bereid om te investeren in een autogordel — die zelfs door de overheid verplicht is gesteld — en airbags.

Brand is een ingrijpende gebeurtenis en komen nog steeds voor en dus kan het jou ook overkomen. Laten we duurzaamheid dus ook gaan koppelen aan brand en écht verantwoord met duurzaamheid omgaan. Want ja, het voorkomen van slachtoffers en het overslaan van de brand is prioriteit, maar het verder beperken van de gevolgen verdiend ook jouw aandacht — niet in de laatste plaats omdat het de duurzaamheid vergroot. Duurzaam is niet altijd brandveilig, maar brandveilig is wel duurzaam. Er is namelijk niks duurzamer dan een gebouw dat zijn hele levensduur kan uitzitten.

Onze stelling is dan ook: brandveiligheidsmaatregelen moeten onderdeel uit gaan maken van duurzaamheidsnormen.

Wat is jouw mening hierover? Laat het ons weten door een reactie onderaan het blog te plaatsen.

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail