Doormelden_rwa-installatie.jpg
RWA, Brandveiligheid • 2 min lezen

Doormelding RWA-installatie naar alarmcentrale gewijzigd, hoe zit dat?

Erik Peeters - gepubliceerd op 11 oktober 2016

Doormelden_rwa-installatie.jpg

Sinds het Bouwbesluit van 2012 dienen brandbeveiligingsinstallaties gecertificeerd te worden door een inspectiebureau op basis van het CCV-Inspectieschema. In een eerder artikel kwamen de gewijzigde eisen voor de automatische doormelding van een brandmeldinstallatie al aan bod. Sinds het Bouwbesluit van 2012 wordt deze minder vaak uitgerust met een directe doormelding naar de regionale alarmcentrale of worden bestaande doormeldvoorzieningen losgekoppeld. Dit heeft het aantal ‘nutteloze uitrukken’ door de brandweer teruggedrongen. Het afkoppelen van de automatische doormelding heeft echter invloed op het certificeren van een RWA-installatie.

Gevolgen voor bestaande RWA-installaties

De wijzigingen in de bouwregelgeving zijn ook van toepassing verklaard op bestaande RWA-installaties. Daarom is een groot deel daarvan volgens huidige inzichten beoordeeld. De directe doormelding van de brandmeldinstallatie (BMI) naar de regionale alarmcentrale (RAC) is in veel gevallen afgekoppeld. Dit komt ook voor bij die installaties waar de BMI mét een RWA-installatie is geëist om een binnenaanval door de brandweer mogelijk te maken. Denk hierbij aan gelijkwaardigheid op basis van beheersbaarheid van brand of een niet-besloten ruimte.

Verwijderen doormelding ter discussie

Soms stelt het inspectiebureau of het rookbeheersingsbedrijf het verwijderen van de doormelding ter discussie, omdat:

  • het de snelle opkomst van de brandweer onmogelijk maakt
  • het ervoor zorgt dat er niet aan de uitgangspunten en het vergunde brandveiligheidsconcept wordt voldaan

Toch is al snel de reactie: “Maar de brandweer heeft gezegd dat ze toch niet naar binnen gaan.”

Wel of geen binnenaanval?

Ik begrijp dat de inzichten met betrekking tot de binnenaanval zijn gewijzigd. Tegelijkertijd ben ik van mening dat de brandweer – als dit verantwoord is – weldegelijk over zal gaan tot een binnenaanval. De brandweer laat een (industrie)pand niet verloren gaan als er bij aankomst binnen een beheersbare brand woedt. En een snelle doormelding in combinatie met een RWA-installatie kan daar positief aan bijdragen. Denk aan:

  • een minder ver ontwikkelde brand
  • (beter) zicht op de brandhaard
  • beter kunnen inschatten van de risico’s/mogelijkheden tot inzet
  • een acceptabele temperatuur in het pand

Maar dat is een andere discussie…

Juridische gevolgen afkoppelen doormelding

In deze blog wil ik je een aantal vragen voorleggen over die situaties waarbij de doormelding wel is afgekoppeld. Eigenlijk ‘degradeert’ dit de RWA-installatie tot veredelde natuurlijke ventilatie; de praktijk van vandaag de dag. Ik vraag me het volgende af: wat gebeurt er als een brand het pand treft waar zojuist de doormelding van is afgekoppeld? Het pand wijkt op dat moment namelijk af van hetgeen ten tijde van de bouw is vergund. Vragen die deze hypothetische situatie bij me oproept zijn: 

  • Kan een eigenaar/ondernemer daar in het kader van aansprakelijkheid of het uitbetalen van de verzekering problemen mee krijgen?
  • Hoe moet de wijziging in het brandveiligheidsconcept t.g.v. Bouwbesluit 2012 worden vastgelegd om dergelijke problemen te voorkomen? Volstaat een e-mail van de brandweer? Is er wellicht een nieuwe vergunning nodig?
  • Als een eigenaar/ondernemer toch die doormelding naar de RAC wil behouden, kan hij dit dan afdwingen?

Dit zijn concrete vragen die onze klanten mij en mijn collega’s stellen, wij willen hen hierin goed kunnen adviseren. Deze blog heeft dan ook niet het doel om het afkoppelen van doormeldingen te stoppen, wij zijn oprecht op zoek naar antwoorden. Wellicht dat jij ons van input kunt voorzien door een reactie achter te laten. Alvast dank daarvoor!

Case study Productiehal zonder brandcompartimenten

Picture of Erik Peeters

Erik Peeters