De voordelen van adiabatische koeling voor de industriële bakkerij

Kees Sietsma | 2 augustus 2022
werkklimaat productkwaliteit bakkerijbranche

In de industriële bakkerij komt tijdens de productie veel warmte vrij. Dat probleem speelt in de bakkerij, banketbakkerij, maar ook bij patissiers en chocolatiers. De kwaliteit en hygiëne van het eindproduct staat voorop. Maar productkwaliteit hangt niet alleen af van de mate van voedselveiligheid, ook het klimaat heeft hier een grote invloed op. Lees in deze blog waarom en hoe u het (werk)klimaat kan verbeteren, voor zowel de producten als de medewerkers.

Warmteproblemen in grote bakkerijen

Streven naar topkwaliteit betekent voor veel industriële bakkerijen het continu optimaliseren van het proces van deegbereiding, bakken, koelen en verpakken. Op warme zomerdagen kan de temperatuur oplopen tot veertig graden of meer. Dit is natuurlijk nadelig is voor de producten, machines maar ook zeker de medewerkers.

De productiviteit neemt af bij elke graad boven de twintig. En dit leidt tot ontevreden medewerkers. Vaak worden de symptomen bestreden door middel van een warmteplan, drinkpauzes en het vaker afwisselen van ploegen. Maar dit pakt de bron van het probleem niet aan.

Nadelen van onderdruk in de industriële bakkerij

Een ander probleem in veel bakkerijen is onderdruk. Bij onderdruk is de druk in de fabriek lager dan erbuiten. Als u dan ramen openzet voor frisse lucht komt er juist warme buitenlucht naar binnen.


Dit komt omdat ventilatiesystemen vaak wel lucht uit de fabriek afvoeren, maar er niet actief lucht wordt ingeblazen. Hierdoor blijft de warmte binnen en ontstaan er ongewenste luchtstromen. Dit is slecht voor de hygiëne omdat vervuilende stoffen zich toch kunnen verspreiden.
Daarnaast is het een enorme energievreter.

De voordelen van adiabatische koeling bij voedselproductie

Adiabatische koeling is een slimme en duurzame oplossing die zowel het warmteprobleem als de onderdruk in één keer verhelpt. Adiabatische koeling is een natuurlijk koelsysteem op basis van verdamping van water met buitenlucht. De energie die nodig is voor het verdampen wordt onttrokken aan de lucht; hierdoor koelt de lucht af.

Dit zijn de 4 grootste voordelen van Adiabatische koeling:

  • 100% frisse buitenlucht
  • 4 tot 7 maal zuiniger dan conventionele koelsystemen
  • Lage investering
  • Zeer geluidsarm

Dat adiabatische koeling steeds efficiënter werkt bij toename van de buitentemperatuur is een bijkomend voordeel. Boven de dertig graden kan de lucht 10 graden of meer afkoelen. Dat is erg prettig in een hete bakkerij in de zomer!

Ook de onderdruk wordt opgelost doordat de adiabatische koeling verse, zuurstofrijke lucht aanvoert. Dit zorgt in de zomer én winter voor een aangenaam werkklimaat. Bij lagere buitentemperaturen vermengt de koude buitenlucht zich met lucht in de bakkerij om tot de juiste binnentemperatuur te komen, en ook dan heft de ventilatie de onderdruk op.

Met adiabatische koeling zorgt u voor een optimaal productieklimaat. Werknemers zullen een stuk aangenamer werken omdat temperatuur omlaag gaat.

Hoe BACU de productkwaliteit en het werkklimaat wist te verbeteren

certificaat frisse fabriekOok BACU, een brood- en banketbakkerij uit Uden, kampte met de problematiek zoals beschreven in deze blog. Klachten van medewerkers over hitte op de werkvloer tijdens warme zomerdagen was voor hen de aanleiding om maatregelen te nemen. Download hun verhaal en ontdek hoe zij een Frisse Fabriek — waar ze een officieel certificaat voor hebben ontvangen — hebben gerealiseerd.

Ontdek hoe BACU een Frisse Fabriek heeft gerealiseerd
Verbeter de productkwaliteit en het werkklimaat
Download de casestudy