De 3 grootste uitdagingen van het ontwerpen van tunnelventilatie

Stan Veldpaus | 22 september 2022

Op dit moment staan we voor de uitdaging dat in Nederland vele technische installaties, waaronder dus ventilatiesystemen, aan het eind van de technische levensduur zijn. Daarom moeten vele systemen gerenoveerd of herzien worden.

In deze blog lees je welke uitdagingen een rol spelen bij het ontwerpen van tunnelventilatie

1 De beschikbare ruimte voor tunnelventilatie

Een van de uitdagingen voor ventilatiesystemen is het opnieuw bepalen of de bestaande omvang volstaat of de omvang van de ventilatie, omwille van nieuwe inzichten en gewijzigd materiaalgebruik, gewijzigd dient te worden. Niet alleen de vorm van de tunnel (bijvoorbeeld rond omdat het een geboorde tunnel betreft of vierkant omdat het een gegraven tunnel betreft) spelen hierbij een rol maar ook de verkeerssamenstelling, de ruwheid van de wanden, het plafond, en de helling van het betreffende wegdek.

Ook dient rekening gehouden te worden met de beschikbare ruimte voor plaatsing van de nieuwe componenten. In de tunnel dient namelijk voorzien te worden in een profielvrije ruimte. Dit is de ruimte waarbinnen geen obstakels voorzien mogen zijn. De profielvrije ruimte wordt niet alleen bepaald door de vorm van het kruisende verkeer maar ook de mate van beweging (bijvoorbeeld het schommelen van een trein). De resterende ruimte, de ruimte tussen profielvrije ruimte en de wanden, het plafond en de vloer van de tunnel is de resterende ruimte welke gebruikt kan worden voor plaatsing ventilatoren.

2 Het opstellingsrendement van tunnelventilatoren

Hierbij speelt ook het opstellingsrendement van de stuwdrukventilator een belangrijke rol. Hoe dichter deze tegen een obstakel, zoals wand of plafond, wordt opgesteld hoe lager dit opstellingsrendement is en hoe minder goed de ventilator derhalve functioneert. Met andere woorden, hoe verder de ventilator van de wand en het plafond is gemonteerd des te beter is het opstellingsrendement.

Het is uitdagend om het rendement te optimaliseren in de praktijk. Daardoor moet u kijken naar het geheel. We rekenen dat voor u door.

3 Geluidsoverlast

Ook geluid speelt een belangrijke rol. Een ventilatiesysteem wordt niet uitsluitend gebruikt voor ventilatie bij brand maar ook voor ventilatie van uitlaatgassen. Met name in de situatie dagelijkse ventilatie speelt geluid in de tunnel maar ook naar de omgeving een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om efficiënt om te gaan met de sturingsinstallatie qua energie en geluid.

In de brandsituatie is met name geluid in de tunnel leidend. In het geval van een calamiteit moet u alarmen kunnen horen en kunnen communiceren.

Stuwdrukventilatoren worden daarom uitgerust met geluiddempers. Hierbij is de lengte van de demper afhankelijk van de geluidsreductie die bewerkstelligd moet worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over tunnelventilatie? Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk de speciale pagina over tunnelventilatie en overdrukinstallaties in tunnels.

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail