De toegevoegde waarde van rook- en warmteafvoer in de industrie

Stan Veldpaus | 15 februari 2021
GMF-Gouda25.jpg

In een eerder geschreven blog schreef ik waarom een rook- en warmteafvoer (RWA) installatie van toegevoegde waarde is voor utiliteitsgebouwen. Maar hetzelfde kan gezegd worden voor industriële gebouwen. In de praktijk blijkt namelijk dat er steeds minder vaak wordt voorzien in een RWA installatie. Maar waarom eigenlijk? In dit blog vertel ik hoe dit komt en waarom rook- en warmteafvoer juist wel van toegevoegde waarde is en het belang daarvan.

Waarom er veel minder vaak in een RWA installatie wordt voorzien

Een RWA installatie kom je in de industrie tegenwoordig steeds minder vaak tegen. Hoe anders was dat in de jaren ‘80 en ‘90 toen het bevoegd gezag nog een RWA installatie (aangestuurd vanuit een automatisch brandmeldsysteem) eiste in een pand met de functie industrie en waarvan het brandcompartiment groter dan 2.500 m2.

De brandweer was zich ervan bewust dat de aanwezigheid van een RWA installatie een grote toegevoegde waarde had omdat:

  • Het flash-over moment wordt uitgesteld of zelfs voorkomen;
  • De aanwezige personen voldoende gelegenheid krijgen om het gebouw te ontvluchten;
  • De brandweer bij aankomst zicht op de brandhaard heeft en snel en effectief aan de slag kan gaan. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle repressie aanmerkelijk vergroot;
  • De constructie van het gebouw gehandhaafd blijft.

Met het uitkomen van de methodiek ‘Beheersbaarheid van Brand’ en later NEN6060 zien we dat er (veel) minder vaak wordt voorzien in een rook- en warmteafvoerinstallatie. In onze beleving omdat het toepassen van een RWA installatie uitsluitend onder strikte voorwaarden mag worden gehonoreerd en de RWA installatie de gevolgen van elk scenario aan moet kunnen. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke visie van de brandweer welke erop was gericht een situatie te scheppen waarin de kans van slagen voor een succesvolle inzet zo groot mogelijk is. Ondanks het gegeven dat een brand zich ook zodanig kan ontwikkelen dat een inzet niet meer mogelijk is.

Een RWA installatie is meer dan een voorziening in dienst van de brandweer

En dat wordt in de door ons omringende landen ook op waarde geschat. Ze zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van een RWA installatie in veel gevallen de inzet ondersteund.

Niet alleen de inzet door brandweer, maar mogelijk ook al een eerste inzet door eigen personeel / aanwezigen met bijvoorbeeld kleine blusmiddelen. Het is in vele buurlanden dan ook een wettelijk voorgeschreven voorziening welke simpelweg aanwezig moet zijn.

Door de aanwezigheid van een RWA installatie worden rook en hitte op een gecontroleerde wijze afgevoerd waardoor er sprake is van significant minder schade. Producten, machines en het gebouw zelf blijven grotendeels gevrijwaard van de rook en hitte. Zelfs in zoverre dat je in veel situaties al enkele dagen na de brand weer door kan met de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: de productie kan worden hervat en klanten kunnen als vanouds bediend worden. Continuïteit is hier het toverwoord.

En een RWA installatie biedt nog meer..

Het is mogelijk om rook- en warmteafvoer voorzieningen lichtdoorlatend uit te voeren zodat elke RWA eenheid fungeert als daglichtkoepel. Daarnaast kan de RWA installatie worden aangestuurd voor comfortventilatie en draagt het systeem bij aan het welbevinden van het personeel hetgeen de productiviteit verhoogd.

Veel klimaatsystemen maken gebruik van natuurlijke ventilatie om onder alle omstandigheden het juiste klimaat te bewerkstelligen. Denk hierbij aan natuurlijke of mechanische ventilatiesystemen, adiabatische koeling of koeling op basis van nachtventilatie. Een RWA installatie kan prima in dergelijke concepten worden geïntegreerd.

Maar bovenal: RWA geeft u extra tijd. Tijd om te vluchten en tijd voor een succesvolle inzet van de hulpdiensten. Grijp die kans!

Meer weten over RWA installaties en de toegevoegde waarde ervan in de industrie? Download dan onze Brandveiligheid brochure en lees onder andere meer over de werking van rook- en warmteafvoer en de criteria om effectieve rookbeheersingssytemen in te zetten die voldoen aan de vereisten.

New call-to-action