De inspectie-instelling bij certificering van brandveiligheidssystemen is je vriend, niet je vijand

Erik Peeters | 14 februari 2017
inspectiecertificaat.png

inspectiecertificaat.png

Zoals ik in mijn vorige blog over onderhoud en beheer in de infrastructuur heb aangeven is inspectiecertificering een belangrijk en verplicht onderdeel in de realisatie, beheer en onderhoud van brandveiligheidssystemen. Echter wordt de inspectie-instelling door vele partijen vaak als ‘vijand’ gezien. Terwijl dit in mijn ogen niet terecht is.


Goede ketensamenwerking is een vereiste om een veilig systeem te realiseren

Een inspectie-instelling moet het betreffende systeem, zoals bijvoorbeeld het rookbeheersingssysteem, in haar scope hebben wil men een oordeel mogen vellen over de installatie. De wijze van acteren en de bewegingsruimte van de inspectie-instelling is gebonden aan vele regels, vastgelegd in o.a. ISO17020 en de CCV-regeling. Een inspectie-instelling wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door de Raad voor Accreditatie.

Hoewel het door partijen vaak anders wordt gezien heeft ook de inspectie-instelling het doel om veilige en doeltreffende systemen te realiseren. De inspectie-instelling zal alles in het werk stellen met haar kennis en kunde om dit gezamenlijk met alle partijen te bewerkstelligen. De kunst van het goedkeuren.

Want het realiseren van doeltreffende brandveiligheidssystemen is, zoals eerder gezegd, het samenspel tussen meerdere betrokken partijen: de opdrachtgever, de aannemer, het bevoegd gezag, de inspectie-instelling en een specialistisch bedrijf. Met andere woorden: ketensamenwerking.

De inspectie-instelling zal de installatie toetsen op doeltreffendheid. Deze doeltreffendheid wordt beoordeeld op basis van de afgeleide doelstelling. Dit is de definitie van het waarom en het waarvoor de installatie wordt toegepast.


Opgestelde normen zijn belangrijk, maar niet heilig

Normen zijn een belangrijk onderdeel voor het beoordelen van de doeltreffendheid maar zijn niet zaligmakend. Een afwijking van de norm betekent immers niet per definitie dat de installatie niet doeltreffend is. Wijkt de installatie af van de norm? Dan zal de inspectie-instelling een specialistisch bedrijf vragen om een onderbouwing waarom de afwijking de doeltreffendheid niet negatief beïnvloedt.

De inspectie-instelling zal uiteindelijk op basis van deze onderbouwing beoordelen of de afwijking acceptabel is. CFD-simulatie is bijvoorbeeld een zeer bruikbare tool om afwijkingen te beoordelen.


De inspectie-instelling is geen politieagent

Helaas wordt de inspectie-instelling niet altijd op waarde geschat. Ze zijn niet de politieagent die loert op het uitdelen van een bekeuring. Nee, zij zijn juist op zoek naar de mogelijkheid om het certificaat te verstrekken en zullen hiertoe alles in staat stellen.

Het is dus van groot belang dat de inspectie-instelling al in een vroegtijdig stadium door het specialistische bedrijf kan worden ingeschakeld. Maar ook zijn zij gebonden aan spelregels waarbij ze gezien worden als toetsende instantie en niet als adviserende instantie. Hoe graag ze dit misschien wel zouden willen.


Een second opinion biedt uitkomst bij discussie over verstrekken certificaat

Mocht er om wat voor reden dan ook een discussie ontstaan tussen de partijen en ben je het als opdrachtgever, uitvoerende partij of specialistisch bedrijf niet eens met een beslissing van de inspectie-instelling dan is het mogelijk om een second opinion aan te vragen bij een tweede inspectie-instelling.

Een andere mogelijkheid is om het dispuut voor te leggen aan het deskundige panel van het CCV. Dit panel is samengesteld uit inspecteurs, adviseur, specialistische bedrijven en bevoegd gezag. Zij zullen zich buigen over de vraagstelling en uiteindelijk zal op democratische wijze een mening worden gevormd. Deze mening zal in de vorm van een bindend advies uiteindelijk worden verstrekt.


Staat onderhoud gepland? Pak dan ook de certificering op

Ondanks dat inspectiecertificering sinds het uitkomen van het Bouwbesluit 2012 verplicht is voor nieuwe én bestaande brandveiligheidssystemen geldt dat nog niet elke installatie van een inspectiecertificaat is voorzien. Wij zien met name nog veel onduidelijkheid rondom verkeerstunnels. Slechts weinigen zijn voorzien van de juiste inspectiecertificaten.

Voor veel brandveiligheidssystemen in tunnels van voor 2012 geldt dat ze op het eind van de levenscyclus zijn. Dit betekent dat grootschalig onderhoud voor de deur staat. Gezien het feit dat veel verkeerstunnels nog niet voldoen aan de juiste certificering voor brandveiligheidssystemen is het belangrijk om binnen dit onderhoud ook de certificering op te pakken. Dan ben je er zeker van dat de veiligheid van gebruikers optimaal wordt gewaarborgd.

Weet je niet hoe je dit het beste kunt oppakken? Er is bij bedrijven zoals Colt International en R2B Inspecties (of andere ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie instellingen) inmiddels veel ervaring en zij kunnen je uitstekend van dienst zijn met deze taaie maar zeer belangrijke materie. Laten we immers niet vergeten dat het gaat om mensenlevens. Maak bij inspectiecertificering dus gebruik van de kennis en ervaring van deze bedrijven.

Meer weten? Download dan het whitepaper inspectiecertificering hieronder.

New Call-to-action

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail