De herziening van NEN 6093: dit moet er gebeuren

Stan Veldpaus | 11 september 2018
Afbeelding Brandveiligheid

Afbeelding BrandveiligheidDe NEN 6093 — die de eisen geeft voor het beoordelen van voorziening voor de afvoer van rook en warmte (RWA installaties) in gebouwen — wordt herzien. En dat is nodig ook, want de huidige versie stamt uit 1995, aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening zodat deze weer aansluit op de huidige bouwtechnieken, bouwvormen en kijk op brandveiligheid. Want rook is (nog altijd) doodsoorzaak nummer één bij brand. In dit blog zet ik uiteen wat de herziening precies inhoudt en wat er moet gebeuren voordat het zo ver is.


Een stukje geschiedenis

Sinds de jaren ‘60 zijn in Nederland gebouwen voorzien van een rook- en warmte afvoersysteem. Deze systemen zijn in staat om op een effectieve manier rook en warmte te onttrekken, waardoor er een rookvrije zone onstaat. In deze zone:

  • Kunnen mensen veilig vluchten en de hulpdiensten inzet plegen
  • Blijven goederen en materialen gevrijwaard van indirecte schade
  • Wordt een flash-over uitgesteld of voorkomen
  • Is de hoofddraagconstructie niet onderhevig aan te hoge temperaturen

Bovendien zijn de afvoervoorzieningen ook te gebruiken voor comfortventilatie en daglicht voorziening; een prettige bijvangst.

Oorspronkelijk werden RWA systemen ontworpen op basis van Technical Paper 7 en 10. Medio jaren ‘80 kwam de norm VdS2098 vanuit Duitsland overgewaaid. De norm is gebaseerd op genoemde TP 7 en 10, maar vereenvoudigd naar een tabellenmethodiek gebaseerd op generieke uitgangspunten. Deze robuuste methodiek was eenvoudig van opzet en met een relatief eenvoudige uitleg konden velen een doeltreffende RWA ontwerpen.

Het voordeel van deze norm was dat controlerende instanties zoals de brandweer een juiste check konden uitvoeren op het ingediende ontwerp, zonder diepgaande kennis van de materie. Het nadeel was echter dat je geen inzicht had in optredende rooklaagtemperaturen, het alleen van toepassing is bij objecten waar sprake is van een vrije pluimstijging en het alleen geschikt is voor het ontwerken van RWA systemen op basis van natuurlijke ventilatie.

Dit betekent niet dat RWA systemen gebaseerd op deze methodiek niet doelmatig zijn. Sterker nog, onze Oosterburen hebben dit principe geadopteerd en vertaald naar een landelijke ontwerpnorm: DIN18.232.

In 1995 verschijnt in Nederland NEN 6093. Deze norm grijpt ook terug op de natuurkundige rekenformules van TP 7 en 10, maar is aangepast naar de Nederlandse manier van bouwen.


De huidige NEN 6093 is gedateerd

De norm is echter 23 jaar oud en daarmee behoorlijk gedateerd: de manier van bouwen is de afgelopen decennia significant gewijzigd. De NEN 6093 omschrijft op dit moment onvoldoende hoe je een RWA systeem moet aanleggen en het bevat geen ontwerpuitgangspunten om de brandomvang en het warmtevermogen voor diverse situaties te bepalen. Deze zijn in een latere fase uitgebreid omschreven in NPR 6095-1.

Tijd voor een revisie en het samenvoegen van beide documenten.


Dit moet er gebeuren om de norm te herschrijven

Om de norm te kunnen herschrijven dien je aansluiting te vinden bij een normcommissie. Gezien de huidige situatie is de normcommissie NEN 351007 (brandveiligheid van bouwwerken) hiervoor het meest geschikt. Stap één is het oprichten van een werkgroep met de brandweer, adviseurs, rookbeheersingsbedrijven, inspectie-instellingen, verzekeraars en gebruikers. Deze werkgroep gaat aan de slag met als doel het realiseren van een werkdocument.

De NEN is verantwoordelijk voor het redigeren van dit document, want datgene wat op papier staat moet duidelijk zijn, conform de richtlijnen zijn opgesteld en voor één uitleg vatbaar zijn. Het NEN publiceert de norm vervolgens als ontwerp.

Iedereen mag hierop reageren en de reacties worden door de werkgroep verwerkt. Wordt een reactie niet meegenomen, dan dient de werkgroep dit uit te leggen. De laatste stap is het publiceren van de definitieve norm.

Met name rookbeheersingsbedrijven hebben aangedrongen op een herziening van NEN 6093. Hierin heeft de werkgroep RWA van Brandveilig Bouwen Nederland een dusdanige rol gespreek dat — via de normcommissie NEN 351007 — is besloten om een werkgroep op te richten met als doel het introduceren van de nieuwe NEN 6093 in het laatste kwartaal van 2019.

Tot slot: brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van zowel het ontwerp- en bouwproces als het gebruik van bouwwerken. De aanwezige brandveiligheid is de optelsom van voorzieningen, niet alleen bouwkundig maar ook installatietechnisch en organisatorisch. Brandveiligheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Visualisatie van de toepassing en werking van een RWA-installatie in een winkelcentrum op de begane grond. 

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail