Comfort ventilatie en een RWA systeem in een atrium? Natuurlijk!

Stan Veldpaus | 18 juli 2017
JHML1404-0239.jpg

JHML1404-0239.jpgEen atrium – een centrale ruimte in een gebouw – kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel personen. Het is daarom meer dan wenselijk om het atrium voldoende te ventileren en zo warmte, kooldioxide en lichaamsgeur uit de ruimte te halen. Maar ventilatie in een atrium is niet alleen belangrijk voor een comfortabele, maar ook voor een veilige omgeving. Welke functie(s) vervult ventilatie nu precies in een atrium? En hoe bepaal je welke vorm van ventilatie bij jouw specifieke situatie past?

Comfort ventilatie in een atrium

Voor een comfortabele omgeving is continue ventilatie wenselijk. Sterker nog, dit wordt vanuit het Bouwbesluit vereist, waarin een minimumeis staat beschreven. De noodzakelijke ventilatiecapaciteit dient echter bepaald te worden door een warmtelastberekening. De uitkomst kan dus afwijken van de minimumeis zoals genoemd. Deze warmtelastberekening bestaat uit:

 • De externe warmtebelasting (bijvoorbeeld zonnewarmte)
 • De interne warmtebelasting (bijvoorbeeld verlichting en aantal personen)

De totaal aanwezige warmtebelasting (extern + intern) levert uiteindelijk de ventilatiecapaciteit op.

Een rook en warmteafvoer systeem is noodzakelijk

Niet alleen kenmerkt een atrium zich door veel personen op vaak een relatief kleine oppervlakte en is sprake van overschrijding van grenswaarden uit het Bouwbesluit. Het is ook vaak zo dat de aanwezige personen vaak niet bekend zijn met de omgeving. Voor ventilatie bij een calamiteit — bijvoorbeeld een brand — heb je daarom grotere ventilatiecapaciteiten nodig dan in andere ruimtes. In deze behoefte voorziet een systeem voor Rook- en Warmteafvoer (RWA). Er zijn twee soorten RWA-systemen:

 • Natuurlijke RWA systemen: afvoer van rook en hitte op basis van haar thermische eigenschap      
 • Mechanische RWA systemen: geforceerde afvoer van rook en hitte

Natuurlijke ventilatie is een gratis manier van ventileren en hiermee vaak de meest interessante ventilatievorm. Maar soms is natuurlijke ventilatie niet mogelijk of niet wenselijk. Welk systeem het beste bij jouw situatie past, hangt af van een aantal factoren:

 • Hoeveel gevels zijn er beschikbaar om luchttoevoervoorzieningen te plaatsen?
 • Is er sprake van hoogbouw?
 • Is er voldoende oppervlakte om het natuurlijke ventilatiesysteem te plaatsen?
 • Wat is de temperatuur van de af te voeren rook?
 • Heeft deze rook voldoende thermische eigenschap?
 • Is er voldoende vermogen beschikbaar?

Aerodynamische vrije oppervlakte bij natuurlijke RWA

Op basis van bovenstaande factoren en bijbehorende berekeningen volgen aerodynamische capaciteiten. Het aerodynamisch oppervlak is het effectieve oppervlak van een opening, dat bepalend is voor de doorlaat van lucht of rook. De verhouding tussen het aerodynamisch oppervlak en het werkelijk oppervlak van een luchttoevoerrooster of een ventilatie-eenheid noemen we de contractiefactor (Cv). Elk product heeft een eigen contractiefactor.

Stel: je hebt 10 m2 aerodynamische afvoercapaciteit nodig. Je hebt een ventilatie-eenheid geselecteerd met een contractiefactor van 0,65. Dan dien je in ca. 15 m2 geometrische (werkelijke) doorlaat te voorzien. Ook moet je rekening houden met mogelijk aanwezige obstakels, waardoor er wellicht nog meer werkelijke doorlaat moet komen. Denk hierbij aan beschermroosters, luchtkanalen, lichtlijnen en staalconstructie.

Afvoercapaciteiten bij mechanische RWA systemen

Als je kiest voor mechanische ventilatie dan leveren de berekeningen de afvoercapaciteiten op, uitgedrukt in m3/s of m3/h. Het is belangrijk dat de geselecteerde ventilator alle weerstanden kan overbruggen (kanalen, dempers, inlaat, roosters) om in het gewenste afvoerdebiet te voorzien.

Het plaatsen van de juiste afvoeroppervlakte of het installeren van het juiste ventilatiedebiet is één. Wil je hier optimaal van kunnen profiteren dan is een juiste regeling noodzakelijk (windrichting, windsnelheid, neerslag, temperatuur, CO2, frequentieomvormer). Door hier in de ontwerpfase de juiste aandacht aan te besteden en dit onder te brengen bij één partij — van ontwerp tot onderhoud — heb je hier op de lange termijn profijt van. Het levert je kostenbesparingen en maximaal comfort op. Bovendien ben je verzekerd van een systeem met het vereiste veiligheidsniveau.

Keuze van de apparatuur

Installatie van de afvoervoorzieningen vindt gewoonlijk zo hoog mogelijk plaats: op het dak of verticaal in een opstand rondom het atrium. De toevoervoorzieningen worden juist zo laag mogelijk in een wand geplaatst. Het is belangrijk om te kiezen voor een betrouwbaar product, omdat de componenten voor comfort ventilatie de hele dag open- en dichtgaan. Ik geef je een tiental overwegingen bij de keuze van de apparatuur:

 1. Zijn de ventilatoren getest en gecertificeerd overeenkomstig EN 12101-2?
 2. Wat is de Cv waarde van het product?
 3. Is continue ventilatie gewenst, ook als het regent?
 4. Is daglicht gewenst, middels de ventilatie-eenheden?
 5. Wat is de U-waarde en de luchtdoorlaatbaarheid van het product?
 6. Is geluiddemping nodig? Is een frequentieregeling nodig?
 7. Welke ondersteuning is er vereist voor de ventilator?
 8. Van welke windbelasting gaat het ontwerp uit?
 9. Hoe is het systeem te besturen?
 10. Welke positie van de toevoervoorzieningen is optimaal om letsel en beknelling te voorkomen?

Kortom, bij het kiezen van een ventilatie en/of RWA systeem voor een atrium komt veel kijken. Het ontwerpen van RWA-systemen en ventilatiesystemen in atria is complex. Er dient met vele factoren rekening te worden gehouden. De criteria waaraan conform het Bouwbesluit het RWA-systeem moet voldoen zijn zeer streng. In sommige situaties is echter een alternatief brandveiligheidsconcept mogelijk: het Doelmatig Rookvrij Atrium. 

Download het whitepaper en krijg inzicht in alle aspecten van dit alternatieve brandveiligheidsconcept.  

 

Download het whitepaper

 

Stan Veldpaus
Stan Veldpaus
Projectadviseur Rookbeheersingssystemen, Brandveiligheid
Stuur een mail