onderhoud 1
Brandveiligheid • 3 min lezen

Waarom beheer en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties essentieel is

Stan Veldpaus - gepubliceerd op 5 juni 2018

onderhoud 1Voor alle technische installaties geldt dat ze goed beheerd en onderhouden moeten worden om ze in nominale staat te houden en zo lang mogelijk van de installatie te kunnen profiteren. Voor brandveiligheidsinstallaties is beheer en onderhoud zelfs van levensbelang. Waarom? Dat vertel ik in dit blog.

Brandveiligheidsinstallaties zijn vaak ‘slapende’ installaties die bij een brand gewekt worden. Op het moment dat ze ‘wakker’ zijn moeten ze, zoals ze dat in de voetballerij noemen, er meteen staan.

Hier is, door de wetgeving, voor de meeste brandbeveiligingssystemen in voorzien. Als ik kijk naar de installaties waar ik me dagelijks mee bezig houd (rookbeheersingssystemen) dan kennen we sinds 2006 de beheer- en onderhoudsnorm NEN2654-3. Deze norm is in 2012 herzien en verbeterd.


Vergelijk het met het onderhoud aan een auto

In de basis is onderhoud aan een rookbeheersingssysteem te vergelijken met het onderhoud aan een auto. Als eigenaar van een auto ben je er verantwoordelijk voor dat de auto in technisch goede staat verkeert en dien je bij een gebrek direct tot reparatie of vervanging over te gaan.

We kunnen ons allemaal wel herinneren dat we van onze instructeur voor elke rit een rondje om de lesauto moesten lopen om te beoordelen of de verlichting het deed. Wanneer we vervolgens in de auto stapte moesten we de spiegels goed zetten, de gordel om doen en pas dan mochten we de auto starten.

Net als bij een auto ben je er als eigenaar van een rookbeheersingssysteem verantwoordelijk voor dat de installatie in technisch goede staat verkeerd. Ook hiervoor geldt dat je, wanneer je een gebrek constateert, je direct over moet gaan tot reparatie of vervanging. De norm is hierin zelf heel expliciet: maximaal 24 uur.

Na een reparatie dient het systeem volledig beoordeeld te worden en moet er een aansturing vanuit de brandmeldinstallatie uitgevoerd worden. In deze situatie moet het rookbeheersingssysteem tenminste 15 minuten geactiveerd blijven.


Tussen onderhoudsperiodes moeten ook controles uitgevoerd worden

Een auto moet om een bepaald aantal gereden kilometers — vermeld door de fabrikant — voor een grote of kleine beurt naar de garage. Voor een rookbeheersingssysteem geldt dat je ieder jaar de installatie moet onderhouden en deze termijn mag niet overschreden worden.

In de tussengelegen periode — de tijd tussen oplevering en onderhoud of tussen twee onderhoudsmomenten — dient de eigenaar een aantal controles uit te voeren waarvoor hij een beheerder moet aanwijzen.

Deze beheerder is een opgeleid persoon en hij of zij dient na 4 en 8 maanden na oplevering en onderhoud een aantal controles te verrichten, zoals bijvoorbeeld:

  • Is het object (het pand) ongewijzigd? Zijn er bijvoorbeeld geen verbouwingen geweest
  • Kloppen de schema’s nog?
  • Is het gebruik van het pand ongewijzigd?

Tevens dient hij het rookbeheersingssysteem vanuit de brandmeldcentrale te laten aansturen en moet de installatie 15 minuten draaien. De beheerder moet 100% zeker weten dat de installatie maximaal functioneert.

Buiten onderhoudsmomenten en controles moet de beheerder altijd op brandveiligheidsaspecten toezien en moet hij mensen aanspreken op onveilig gedrag. Bijvoorbeeld op het plaatsen van pallets met goederen voor een luchttoevoeropening.

 

Een onafhankelijk derde partij beoordeeld de brandveiligheidsinstallatie ook

Zoals ook voor een garage geldt, moet ook een rookbeheersingssysteem door een onafhankelijke derde partij beoordeeld worden. Is het onderhoudswerk goed verricht en verkeerd het systeem in een goede staat?

Voor auto’s is dit middels een APK-regeling geregeld, voor RBS is er het inspectiecertificaat. Dit certificaat wordt afgegeven bij oplevering en  wordt jaarlijks, mits goed onderhoud en beheer is verricht, verlengd. In tegenstelling tot een steekproef bij een APK geldt voor RBS dat elke installatie aan een inspectie onderhevig is en deze inspectie geschiedt al bij het eerste onderhoud, dus één jaar na oplevering. De inspectie wordt uitgevoerd door een ISO17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling. Gebouweigenaren zijn er verantwoordelijk voor dat de inspectie ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Wil je weten waarom beheer en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties essentieel is? Download dan onze brochure Service & Onderhoud.

 Download de Service & Onderhoud brochure

Picture of Stan Veldpaus

Stan Veldpaus