RWA, Brandveiligheid • 2 min lezen

Brandveiligheid prioriteit bij duurzame transformatie van gebouwen

Colt International - gepubliceerd op 7 april 2015

Trappenhuis_flatHoe gaan we om met gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd? Dat is een actueel vraagstuk. Kan een gebouw gerenoveerd worden of getransformeerd naar een gebouw dat nog decennia lang mee kan? Als het antwoord hierop ja is, dan lijkt dit een goed alternatief voor nieuwbouw. Het is duurzaam en levert zowel de eigenaar als de gebruiker voordelen op. Een bestaand appartementencomplex transformeren naar een duurzaam gebouw vraagt echter om méér dan het toepassen van technieken die de energiebelasting verlagen of het comfort verhogen. Juist voor onze ‘oudere’ gebouwen geldt dat de prioriteit moet liggen bij de veiligheid in geval van brand. In de wet zijn hiervoor aantal eisen opgenomen. Van Europese richtlijnen tot Bouwbesluit, van woningwet tot NEN, wie ziet door de regels het bos nog?

Vluchtroutes nieuwbouw versus bestaande bouw
Voor nieuwbouw zijn de eisen duidelijk. Brandveiligheid zorgt vooral voor een veilige vluchtroute. Vluchtroutes leiden naar een veilige plaats, dat wil zeggen naar de openbare weg. Een vluchtroute leidt de mensen niet langs draaiende delen en niet door een trappenhuis tenzij het een portiekontsluiting heeft. Een nieuw woongebouw krijgt twee vluchtroutes en in plaats van een vluchtroute kan ook een veiligheidstrappenhuis gecreëerd worden. In een bestaand appartementencomplex echter, is het niet altijd eenvoudig om aan de verschillende eisen te voldoen. Hoe moet bijvoorbeeld een dergelijk gebouw voorzien worden van een tweede vluchtroute? Of wat te doen als het trappenhuis geen ruimte heeft voor een voorportaal of een ‘niet besloten ruimte’ die toegang tot het trappenhuis geeft. Zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen is het lastig om te voldoen aan het Bouwbesluit wanneer een trap het predicaat ‘veiligheidsvluchtroute’ krijgt maar doorloopt in ondergrondse bouwlagen. Overdrukinstallaties kunnen in die gevallen uitkomst bieden. Ook voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties gelden weer specifieke normen. In Nederland zijn dat de NEN-EN 12101-6 en de NPR6095-2. 

Masterclass: Verticaal vluchten bij transformatie woongebouwen
Het Nationaal Brandveiligheidsevenement 2015 staat volledig in het teken van ‘Kwaliteit bouwen, brandveilig houden’. In acht masterclasses word actuele kennis over de brandveiligheid van gebouwen overgedragen. De Masterclass Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen geeft antwoord op vragen zoals: Wat zijn de eisen voor bestaande woongebouwen en hoe groot is de kans dat een woningeigenaar door de gemeente wordt aangeschreven in het kader van de brandveiligheid? Met welke eisen ten aanzien van de brandveiligheid moet rekening worden gehouden bij transformatie van gebouwen en tegen welke praktische problemen loopt men aan bij transformatie van monumentale gebouwen? Wat is het rechtens verkregen niveau en is dit wel voldoende veilig? Met de nadruk op het verticaal ontvluchten van een woongebouw. Daarnaast wordt ingegaan op de toepassing van overdrukinstallaties. Welke normen zijn op dit moment van toepassing, wat zijn de aandachtspunten, wat zijn de valkuilen.

Deze masterclass wordt gegeven door Roy Hendriks, adviseur brandveiligheid bij Alcedo en Stan Veldpaus, project adviseur bij Colt International. De masterclass is vooral interessant voor professionals in de bouw en de verantwoordelijken voor de brandveiligheid van (woon)gebouwen zoals de gebouweigenaar (wettelijk verantwoordelijk), de huurder (meldplicht), de gemeente (handhaving) en de brandweer (voorlichting).
Het Nationaal Brandveiligheidsevenement 2015 wordt gehouden op 16 april van 13.00 – 20.30 uur in het congrescentrum Domus Medica in Utrecht.

New Call-to-action

Picture of Colt International

Colt International