Veilig en gezond werkklimaat: basis voor duurzaam produceren

Colt International | 3 juni 2013

Deze week, de 'Week van veilig en gezond werken', geeft de metaalsector extra aandacht aan de verschillende thema's die veilig en gezond werken al dan niet bewerkstelligen. Een essentieel onderdeel van veilig en gezond werken, is het werkklimaat. Ondanks het feit dat we op dit moment nog midden in de crisis zitten, moeten we - zeker in productiebedrijven - rekening houden met het feit dat er een personeelscrisis voor de deur staat. We zullen met z'n allen langer moeten werken en meer van de mensen gaan vragen. Dat kan alleen onder goede omstandigheden. Want alleen dan worden mensen minder vaak ziek of arbeidsongeschikt, gebeuren er minder ongevallen en presteert men over het algemeen beter.

Duurzaam werkklimaat

Het klimaat op de productievloer werd lange tijd gezien als een vaststaand gegeven. Dit idee verandert echter. Onder andere omdat duidelijk wordt dat het werkklimaat een van de pijlers van een duurzaam productieproces vormt. Een gezonde en veilige werkomgeving heeft een hogere productiviteit en minder uitval. Met als gevolg dat productiemiddelen efficiënt worden gebruikt, minder energie benodigd is en geen grondstoffen verspild worden. Ook de technieken waarmee dit werkklimaat bereikt wordt, hebben de laatste jaren een enorme duurzame ontwikkeling doorgemaakt en zijn niet langer onrendabel.

Luister hieronder naar het interview met Kees Sietsma over de relatie tussen goede arbeidsomstandigheden en duurzaam produceren. Kees Sietsma is deskundige op het gebied van het binnenklimaat in industriehallen. 

 

 

 

 

Colt International
Colt International