7 belangrijke aandachtspunten voor een betrouwbare overdrukinstallatie

Erik Peeters | 20 juni 2017
Lineaustoren_overdrukinstallatie.jpg

OverdrukinstallatieAls adviseur of architect wil je ervoor zorgen dat een overdrukinstallatie in alle omstandigheden doet wat men er van verwacht. Het ontwerpen van een overdrukinstallatie blijkt in de praktijk echter vaak lastiger dan gedacht, waardoor na realisatie onevenredig veel aanpassingen nodig zijn om te zorgen dat de installatie betrouwbaar en doeltreffend is en voldoet aan alle eisen en normen. Er zijn een aantal valkuilen die je kunt vermijden tijdens het ontwerpen. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten die je helpen deze valkuilen te omzeilen en te komen tot een doelmatige overdrukinstallatie op een rij gezet.

Aandachtspunt 1: Controleer de bouwkwaliteit van het gebouw

Controleer of de aannemer de gewenste bouwkwaliteit biedt. Kieren en doorvoeringen moeten bijvoorbeeld goed worden afgedicht. Voegen mogen geen gaten bevatten en de naden tussen gipsplaten moeten worden afgedicht, ook wanneer deze zich achter een verlaagd plafond bevinden. Overmatige structurele lekkage is de voornaamste oorzaak van problemen bij de inbedrijfstelling van overdrukinstallaties (zie punt 6).

 

Aandachtspunt 2: Positioneer de toevoerventilator op de juiste plek

Als de mechanische luchttoevoerventilator de rook van de brand kan aanzuigen zal het systeem de overdrukruimte snel met rook vullen. Dat is uiteraard onwenselijk. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de toevoerventilator goed wordt gepositioneerd.

Bij voorkeur plaats je de toevoerventilator op laag niveau. Is het, om wat voor reden dan ook, noodzakelijk dat deze op het dak wordt geplaatst dan moet er sprake zijn van een dakrand met een hoogte van tenminste een meter en dient de aanvoer op tenminste achter meter te geschieden. Is dit niet mogelijk dan dient een netwerk van kanalen verse lucht uit twee windrichtingen  aanzuigen. Het is daarbij belangrijk dat in beide aanzuigopeningen een rookmelder is geplaatst. Detecteert een van deze openingen rook? Dan zorgt het systeem ervoor dat de betreffende aanzuigopening dicht gaat.

 

Aandachtspunt 3: Stel de reactiesnelheid op maat af

Drukverschilopnemers kunnen gebruikt worden om de druk te reguleren bij een gesloten trappenhuis en om de installatie op te laten toeren wanneer er één of meerdere deuren open gaan. Deze drukopnemers dienen wel een snelle reactietijd te bezitten.

In de NEN-EN 12101-6 is bepaald dat er voor gesloten deuren een maximaal drukverschil van 50 Pa geldt. Voor geopende deuren geldt een minimale luchtsnelheid over de deur van 0,75 of 2 m/s. Een snelle reactie tussen deze twee situaties is essentieel voor een goede werking van een overdrukinstallatie. Het te laat optoeren kan leiden tot rook in het trappenhuis via de geopende deur. Het te laat aftoeren kan leiden tot te hoge druk in het trappenhuis waarmee het openen van een deur naar het trappenhuis moeilijk wordt.

 

Aandachtspunt 4: Maak gebruik van instelbare deurdrangers

Bij een overdrukinstallatie worden er eisen gesteld aan de kracht die nodig is om de deur van het trappenhuis te openen. Het is daarom van belang dat er instelbare deurdrangers worden gebruikt. Bij het inbedrijfstellen van de installaties is het belangrijk dat de drangers zodanig worden ingesteld dat je bij een geactiveerde overdrukinstallatie voorkomt dat naar buiten openslaande deuren op een kier komen te staan en dat naar binnen openslaande deuren met te veel kracht moeten worden geopend.

 

Aandachtspunt 5: Controleer de werkelijke afmetingen van de deur

Bij het ontwerpen van de overdrukinstallatie moet je niet uitgaan van een standaard deurmaat. Steeds vaker worden er grotere deuren gebruikt en de afmeting van een deur is van grote invloed op het ontwerp van de installatie. Controleer dus vooraf welke maten er gebruikt zullen worden.

 

Aandachtspunt 6: Neem voldoende tijd voor de juiste inbedrijfstelling

Een goede inbedrijfstelling van een overdrukinstallatie is essentieel en hier moet dan ook voldoende tijd voor worden genomen. Kleine wijzigingen in de afbouw kunnen direct van invloed zijn op de werking van de overdrukinstallatie. Een overdrukinstallatie kan daarom pas goed in bedrijf worden gesteld wanneer de afbouw volledig is voltooid en het gebouw zo goed als in gebruik genomen is. Des te meer reden om goed te controleren of de bouwkwaliteit (punt 1) op gewenst niveau is, aangezien het in deze eindfase lastig en tijdrovend kan zijn om de constructie opnieuw af te dichten.

 

Aandachtspunt 7: Vraag advies aan een specialist

Het ontwerpen, installeren en in bedrijf stellen van overdrukinstallaties is specialistisch werk. Zoals gezegd blijkt het in de praktijk lastig om een betrouwbare en doeltreffende installatie te ontwerpen die aan alle normen en eisen voldoet. Het is daarom raadzaam om altijd advies in te winnen bij een erkend rookbeheersingsbedrijf. Zodat je zeker weet dat de overdrukinstallatie betrouwbaar en doeltreffend is.

Deze zeven aandachtspunten zijn slechts een greep uit de punten die jouw aandacht vereisen bij het ontwerpen van een overdrukinstallatie. Er komt namelijk nog meer bij kijken. Wil je weten wat er nog meer van belang is? Download dan het whitepaper dat wij over dit onderwerp schreven — en zorg ervoor dat je een betrouwbare overdrukinstallatie ontwerpt.

 

New Call-to-action

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail