Duurzaam • 2 min lezen

Glasdaken in een zorggebouw: uitzicht op herstel

Colt International - gepubliceerd op 19 februari 2013

glasdaken Sinds de opening van een van de oudste atria in Nederland (de Beurs van Berlage) meer dan een eeuw geleden, hebben glazen daken voor de utiliteitsbouw een lange weg afgelegd. Werden in de eerste decennia vooral de architectonische mogelijkheden, de helderheid en het uitnodigende karakter van de glasoverkapte ruimte gewaardeerd, al snel zorgde het functionele spectrum voor een vlucht aan populariteit. Een glasdak zorgt voor daglicht in de ruimte, uitzicht naar buiten, extra warmte in de winter door de invallende zonne-instraling en kan gecombineerd worden met de noodzakelijke ventilatie en rook- en warmte-afvoer installaties.

Daglicht in de zorg

Kenmerkend voor veel zorggebouwen in de oude stijl is dat het complexe gebouwen zijn waar voortdurend aan verbouwd is en wordt. Over het algemeen laten de binnenruimten weinig daglicht toe. We verblijven gemiddeld 96% van onze tijd binnen en voor mensen die in zorggebouwen verblijven, is dat percentage nagenoeg 100%. De invloed van daglicht op het well-being van mensen is echter zo groot dat het als essentieel voor het leven beschouwd kan worden. Een mens heeft als eerste lucht nodig om te leven en op de tweede plaats (natuurlijk) licht. Nieuw is dit inzicht niet. In de oudheid was men al bekend met de helende werking van daglicht. De Egyptenaren en Romeinen zetten daglicht al in om de gezondheid te bevorderen. Daglicht vermindert stress, angst en depressie, werkt positief op de ontspanning, stemming en concentratie en verbetert daardoor de slaap en het herstel.

Daglichtfactor

De daglichttoetreding in een ruimte is van een aantal factoren afhankelijk. Zoals o.a. van de hoeveelheid glas die in het glasdak of in de glasgevel gebruikt zijn, de lichtdoorlatendheid en de vervuiling van het glas, de positie, afmeting, kleur en structuur van de aangrenzende ruimte of van omringende gebouwen. Omdat de hoeveelheid daglicht continu varieert, wordt om een beoordeling van het daglicht te maken vaak uitgegaan van de daglichtfactor, vastgesteld bij een bewolkte hemel. Bij het vaststellen van deze daglichtfactor wordt onderscheid gemaakt tussen:

  1. De hemelcomponent; het direct zichtbare deel van het daklicht
  2. De reflectiecomponent: de bijdragen aan het daglicht door reflecties via omringende gebouwen, muren, inrichting etc.

De daglichtfactor is een verhoudingsgetal. De hoogte van de daglichtfactor is evenredig aan de mate van lichtdoorlatendheid van de transparante delen. Deze lichtdoorlatendheid op haar beurt hangt af van vervuiling van het glas en van de LTA-waarde van het glas.

Daglicht in zorggebouwen is van (levens-)belang. Het is echter nog niet zo eenvoudig om een optimale balans te vinden tussen de daglichttoetreding en de nadelen van verblinding of te grote warmtelast in de zomer. Het is aan te bevelen om al in een vroeg ontwerpstadium de wensen en verschillende scenario’s in de berekeningen mee te nemen. Dit geeft in ieder geval inzicht in de invloed van het uiteindelijke ontwerp.

Uitzicht in de zorg

Glasdaken en glasgevels, ze bieden meer dan daglicht en warmte. Ze bieden ons ook uitzicht. Waarom is dit uitzicht belangrijk? Allereerst ondersteunt uitzicht het ruimtelijk gevoel. Geeft daarnaast zicht op het weer, de tijd die verstrijkt. Het biedt de mensen die binnen verblijven een mogelijkheid tot contact met de buitenwereld. Zeker in de zorg een belangrijk gevoel dat bijdraagt aan herstel.

Case study Reinalda

 

Tekst: Gertie Arts

 

 

Picture of Colt International

Colt International