RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid • 2 min lezen

Rook- en warmteafvoer vergroot kans op overleven brand

Colt International - gepubliceerd op 1 februari 2013

rook- en warmteafvoer“Helft bedrijven overleeft grote brand niet” kopte NU.nl afgelopen week in Brand-nieuws. Ook voor SBS was deze waarschuwing van het Verbond voor Verzekeraars en ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW een hot item. Alles in het kader van een campagne voor bedrijven om zich te wapenen tegen brandstichting. Niet iedere brand is echter een gevolg van brandstichting en helaas kunnen ook niet alle branden voorkomen worden. In die gevallen kunnen echter wel de juiste brandpreventieve maatregelen zorgen dat een pand niet helemaal afbrandt, maar behouden blijft voor verdere productie.

Wanneer een bedrijf door brand getroffen wordt, zijn het vooral de stilstand in productie, leveringsproblemen en het afgenomen concurrentievermogen factoren die de overlevingskansen klein maken. Zelfs al wordt de volledige schade door de verzekeraar vergoed, bij een grote brand overleeft de helft van de bedrijven het uiteindelijk niet. Daarom is het van belang de risico’s op een dergelijke grote brand te beperken. Vanuit de Fire Safety zijn daar twee manieren voor: een sprinklerinstallatie of een rook- en warmteafvoerinstallatie in combinatie met een automatische brandmeldinstallatie.

1. Sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie treedt bij aanvang van een brand in werking en begint daarmee direct te werken. Er gaat geen tijd verloren en de brand wordt beheerst. Het pand brand niet af en omdat een sprinklerinstallatie lokaal werkt, alleen daar waar het daadwerkelijk brand, wordt een deel van de inventaris niet aangetast. Grote voordelen. Een nadeel van een sprinklerinstallatie is echter dat het een kostbaar systeem is. De investering is groot, de onderhoudskosten zijn hoog en er zijn constructieve voorzieningen en een grote watervoorraad nodig. Bovendien levert het wel waterschade op.

2. RWA en brandmeldinstallatie Een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) zorgt er voor dat in een gebouw een rookvrije zone wordt gecreëerd waardoor mensen kunnen ontvluchten en waardoor de brandweer een binnenaanval kan uitvoeren en de brand in de kiem kan smoren. Een RWA installatie is een stuk minder duur in aanschaf en onderhoud. Bovendien kan een RWA-installatie ook ingezet worden voor de dagelijkse ventilatie en extra daglichtvoorziening. Is de brandweer op tijd dan worden zowel het gebouw als de goederen door een RWA-installatie beschermd. Tijd is hierin echter het cruciale woord. Een brandmeldinstallatie zorgt er in een vroeg stadium voor dat een brand gedetecteerd en gelokaliseerd wordt en stuurt de RWA-installatie en andere beveiligingssystemen aan. Om schade aan het gebouw en het milieu te beperken, zou het raadzaam zijn wanneer de brandmeldinstallatie ook direct de brandweer op de hoogte stelt. In het Bouwbesluit 2012 is echter een wijziging doormelden brand doorgevoerd en sindsdien is dit in Nederland niet altijd meer vereist.

De tijdsfactor

Bij het ontwerpen van een RWA-installatie wordt altijd rekening gehouden met de factor tijd. Hoe lang duurt het voordat een brand gedetecteerd is, hoe lang voordat de brand gemeld is, hoe lang voordat de brandweer ter plaatse kan zijn en kan gaan beginnen met blussen? Wil de brandweer de kans krijgen om een beginnende brand in de kiem te smoren dan is het van belang dat hij zo snel mogelijk gewaarschuwd wordt.

De grote vraag die dan overblijft: weegt het voorkomen van tevergeefs uitrukken van de branweer wel op tegen de schade die een vertraagde start van blussen oplevert?

Met andere woorden: is het minimale veiligheidsniveau dat de regelgeving in Nederland voorschrijft wel acceptabel?

 

 

Picture of Colt International

Colt International