EIA voor adiabatische koeling: dubbel voordeel duurzame techniek

Colt International | 22 januari 2013

adiabatische koeling, EIADe Energie Investeringsaftrek (EIA) is een maatregel van de overheid om bedrijven te stimuleren te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Op de EIA lijst staan producten en systemen die aantoonbaar duurzamer zijn dan conventionele systemen. Met ingang van 2013 is ook het directe adiabatische koelsysteem aan deze lijst toegevoegd.

Adiabatische koeling

Adiabatische koeling staat volop in de belangstelling doordat de techniek in vergelijking met conventionele airconditioning veel energie bespaart, het is wel vier tot zeven keer zuiniger. De techniek is gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water dat door koelmateriaal geleid wordt. De energie die voor deze verdamping nodig is, wordt ontrokken aan de lucht waardoor deze afkoelt. Bij een buitentemperatuur van 28°C kan de lucht binnen met ca. 8-10°C of meer worden gekoeld. Enkel voor het laten werken van de ventilatoren om de lucht te circuleren, is elektriciteit nodig. Hoe hoger de buitentemperatuur, hoe efficiënter  de werking van adiabatische koeling en hoe effectiever de warmtelast wordt aangepakt. Zowel voor grote(re) productiehallen als datacenters blijkt dit in de praktijk een economisch alternatief te zijn.

  • Het koelrendement is hoog (adiabatisch tot 90% effectiviteit).
  • Het verbruik is bijzonder gunstig (0.9 kW voor 10.000m3/h gekoelde lucht).
  • In de winter kan warme lucht in de toevoerlucht gerecirculeerd worden en kan het systeem ook ingezet worden om de hal te verwarmen.

Al enkele jaren staat de indirecte adiabatische koeltechniek op de EIA lijst. Bij deze techniek is het bevochtigingsproces gescheiden van de gekoelde luchtstroom. Het verdampte vocht komt niet in de ruimte. Dat kan een voordeel zijn in ruimten waar de relatieve luchtvochtigheid zeer laag moet zijn en bijzonder kritisch is. In de meeste gevallen is het vochtgehalte in de lucht echter niet zó kritisch. Daarom worden in de praktijk vooral directe adiabatische systemen geïnstalleerd. Deze hebben het laagste energieverbruik.

Financieel voordeel

Voor veel bedrijven is de energierekening alleen al reden genoeg om maatregelen te nemen, maar gelukkig gaan kosten reduceren en duurzaamheid hand in hand. Wie investeert in (directe) adiabatische koeling kan vanaf 2013 ook nog eens gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek. In deze regeling mag men 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Afhankelijk van het belastingpercentage, krijgt men uiteindelijk ca. 10% van de investering terug.* Een investering die, naast een comfortverbetering, dubbel financieel voordeel biedt: de energiekosten gaan fors omlaag én men betaalt minder belasting.

* Een kanttekening moet hierbij wel gemaakt worden: de regeling heeft een vastgesteld budget. Wordt dit overschreden dan kan hij stopgezet worden.

Download hieronder het praktijkvoorbeeld: adiabatische koeling onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering bij Arla Foods in Nijkerk.

Case Study Arla Foods

 

 

 

Colt International
Colt International