Brandveiligheid – Tunnelveiligheid in Nederland

Colt International | 7 september 2012

Veiligheid staat voorop op iedere plaats waar mensen samenkomen. Ook al is een calamiteit niet altijd te voorzien of zelfs te voorkomen, risico’s moeten wél vermeden worden. Zo is het in geval van brand van belang er voor te zorgen dat mensen een veilige vluchtweg hebben en dat het voor de brandweer tegelijkertijd eenvoudiger is om de brandhaard te localiseren en de brand te bestrijden. Rookbeheersing en rook- en warmteafvoer systemen (RWA) zorgen hiervoor omdat dit soort systemen zorgen voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte vanaf het ontstaan van een brand, waardoor het grootste gevaar beheerst wordt. Er wordt een rookvrije zone gecreëerd, met als resultaat dat mensen veilig kunnen vluchten en het zicht voor de brandweer goed blijft.

Brandveiligheid in tunnels

Waar in het verleden tunnels werden voorzien van een ventilatiesysteem om verontreinigde lucht (uitlaatgassen) uit de tunnel af te voeren, ligt de nadruk nu op rwa-systemen omdat voertuigen steeds schoner worden, waardoor de verontreiniging minder belangrijk wordt. Recente branden in tunnels hebben daarentegen wel het belang van een goede rookbeheersingsinstallatie aangetoond.

cfdTunnelventilatie

Ventilatie in tunnels kan op meerdere manieren geschieden:

  • Dwarsventilatie
  • Langsventilatie
  • Semi-dwarsventilatie

Voor het ontwerpen van een systeem voor tunnelveiligheid is het gebruik van CFD (Computational Fluid Dynamics) raadzaam.  CFD is een methode, om stromingen en overdracht van energie te voorspellen voor (nog) niet bestaande situaties, door stromingen en warmteoverdracht te simuleren met behulp van de computer. De eerste stap is het vaststellen van alle factoren die een invloed op de lucht beweging hebben, zoals 1.de geometrie. De vorm van de ruimte is vaak verschillend en vrijwel nooit recht toe recht aan. Zo zijn bijvoorbeeld de vormen van een tunnel zelfs bijzonder grillig. En geen twee tunnels zijn hetzelfde; 2.Obstakels; 3. De verkeersbewegingen 4. De ligging van openingen ten opzichte van de windrichting; 5. De temperatuur; 6. Lokale invloeden. Hierdoor kan met een grote mate van nauwkeurigheid voorspeld worden welke maatregel welke invloed zal hebben.

Meer weten? Download dan het whitepaper brandveiligheid in verkeerstunnels:

 White paper Brandveiligheid in Verkeerstunnels

 

Colt International
Colt International