Vuurlastberekening generaliseren; mogen kengetallen de maat geven?

Colt International | 5 juni 2012

vuurlastberekeningIn het Bouwbesluit is vastgelegd dat de  maximaal toegestane afmeting van een brandcompartiment 1.000 m2 bedraagt. Dit geldt dan ook voor de meeste situaties. De markt heeft echter om uiteenlopende redenen behoefte aan grotere brandcompartimenten. De regelgeving biedt hiervoor de mogelijkheid en sinds 1995 is het toegestaan om met behulp van een vuurlastberekening vergunning voor grotere brandcompartimenten te verkrijgen.

Inmiddels is het medio 2012 en zijn er al vele duizenden vuurlastberekeningen vervaardigd. Vaak voor gebouwen met eenzelfde gebruik. Wanneer we nu al die reeds uitgevoerde vuurlastberekeningen inventariseren en met betrekking tot de gemiddelde en maatgevende vuurbelasting per gebruik hier een vast getal aan te koppelen, zou dat zowel de aanvrager als aanbieder voordelen opleveren.

Het voordeel van het gebruik van kengetallen is in onze visie legio. Voor de aanvrager worden de kosten voor het opstellen van een vuurlastberekening aanmerkelijk gereduceerd. Voor de opsteller worden de  langdurende (vervelende) inventarisatieberekeningen geminimaliseerd. Bovendien wordt hierdoor in het gehele land gerekend met dezelfde getallen, waardoor eisen en benodigde voorzieningen uniform worden. Wellicht ten overvloede maar in NEN-EN-1991-1-2 is voor een beperkt aantal gebruiken al in een soortgelijk kengetal voorzien.

Graag horen wij hoe u hierover denkt!

 

Colt International
Colt International