Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Energie besparen • 2 min lezen

Lasrook bestrijden en energie besparen: een kwestie van kiezen?

Colt International - gepubliceerd op 6 maart 2012

lasrook en energie besparenFeit is dat de wettelijke grenswaarde lasrook waaraan werknemers mogen worden blootgesteld sinds 1 april 2010 verlaagd is van 3,5mg/m³ (8-u TGG) naar 1 mg/m³ (8-u TGG). Hoe hieraan te voldoen en tegelijkertijd energie te besparen? Volgens ons is het een kwestie van kiezen. Enkele overwegingen.

Lasrook bestaat uit zeer fijne(droge) metalen stofdeeltjes. Door de lage soortelijke massa en opstijgende warme lucht stijgt de lasrook vanzelf naar een hoogte van ca. 2/3 van de hal waar de zogenaamde "rookdeken"ontstaat.

Waar in het verleden het afzuigen van de lasrook een op zich zelf staand doel was, waarbij 100% buitenlucht toegevoerd en weer uit het gebouw afgevoerd werd, is dat met het oog op de energierekening al enkele jaren niet meer wenselijk. Overmatig ventileren, kost overmatig veel energie. Daarom is de lasrookafzuiging steeds vaker een onderdeel van een totaalconcept, waarbinnen afzuiging, filtratie, ventilatie, verwarming en koeling met elkaar gecombineerd worden.

In een dergelijk concept kan door gebruik te maken van een bepaald percentage buitenlucht en een bepaald percentage binnenlucht in combinatie met een stofafhankelijke regeling de grenswaarde eenvoudig bereikt worden. In de zomer een prima idee. Echter in de winter zal de buitenlucht opgewarmd moeten worden. Een rekensom leert ons dat het opwarmen van buitenlucht in de winterperiode altijd nog voordeliger is dan ventileren over een patronenfilter. Het toepassen van een E-filter geeft daarnaast wel het nodige energievoordeel.

Ondanks het feit dat aan alle eisen voldaan wordt en al aardig wat energie bespaard wordt, blijft het idee knagen dat we nog steeds lucht véél lucht ventileren en/of filtreren. Op termijn is dat niet acceptabel.

Waar staan we nu:

De wet schrijft 1 mg/m³ voor. Per persoon moet 800 m³/uur geventileerd worden bij een inschakelduur lager dan 15% of 1600 m³/uur bij een inschakelduur hoger dan 15%. Zoals zo velen vinden ook wij het kritisch of deze waardes in de praktijk wel werkbaar zijn. Met de 1% regeling (1% van toevoegmateriaal wordt stof die vrijkomt in de ruimte) betekent dit voor 10.000 kg lasdraad het volgende:

berekening lasrookDat is veel. Heel veel. Deze berekening gaat dan ook uit van een mix-systeem dat overal in de hal aan de grenswaarde voldoet. Zonder verschil te maken gemaakt tussen boven en beneden. Doen we dat wel dan ziet het sommetje er op eens geheel anders uit. Ons uitgangspunt is nog steeds de wettelijke eis van 1 mg/m³. We kiezen er nu echter voor om dit niet voor de hele hal toe te passen maar voor de ademzone van de mensen (tot 3 meter hoogte). We accepteren dat bovenin de hal de verontreiniging 3 mg/m³ is. De vervuilde lucht wordt samen met de verplichte een derde deel buitenlucht via het E-filter door middel van verdringingsventilatie op laag niveau toegevoerd. Wanneer de buitenlucht via een adiabatisch koelsysteem naar binnen gevoerd wordt dan is deze automatisch kouder dan de binnencondities en blijft dus laag hangen. In de zomer kan er voor gekozen worden om 100% buitenlucht toe te voeren en via spuiventilatie af te voeren. Al met al is voor een dergelijk systeem 1/3 minder lucht benodigd en daarmee ook 33 % minder energie. Hierbij moet opgemerkt worden dat een dergelijk concept alleen geschikt is voor gebouwen die voorzien zijn van vloerverwarming of zwartebuis / infrarood verwarming.

Het samenspel van deze technieken zorgt er dan voor dat niet alleen aan de norm voldaan wordt, maar dat dit ook nog eens op de meest energiezuinige wijze gebeurt. 

Download de case study van Wila
 

 

Picture of Colt International

Colt International