• Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog
 • Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog

Colt Blog

Atex en energie besparen: maatregelen met meerwaarde?

Posted by Gertie Arts on Feb 21, 2012 3:00:00 PM
Find me on:

Energie besparenSinds de brand bij Chemiepack staat de chemische industrie weer volop in de belangstelling. Niet alleen bij de media maar ook bij de overheid. Media ‘ruiken’ een verhaal en de overheid wil met aangescherpte regelgeving juist het verhaal voorkomen.

Welke regels zijn dan aangescherpt?

Voor iedere productiehal in de chemische industrie is het waarborgen van Atex in de wetgeving opgenomen. Op de productievloer moeten hiervoor verplicht maatregelen doorgevoerd worden en in de nabije toekomst zullen meer controles uitgevoerd worden om er voor te zorgen dat die regels ook nageleefd worden. In iedere hal waar chemische materialen opgeslagen liggen of waar met chemische middelen gewerkt wordt, moet volgens Atex (explosieveilig) gewerkt worden.

Tijdens het productieproces kunnen stofdeeltjes vrijkomen en/of dampvorming optreden die een explosief mengsel vormen wanneer ze niet uit de ruimte geventileerd worden. In de praktijk zijn er verschillende manieren waarop een veilige situatie bereikt kan worden. Een van die manieren is het installeren van een geborgd ventilatiesysteem. Geborgde ventilatie wil zeggen dat het ventilatiesysteem onafhankelijk van factoren zoals wind en weer functioneert. Het systeem is regeltechnisch op alle omstandigheden afgestemd. De te nemen Atex maatregelen kunnen bij het gebruik van geborgde ventilatie minder zwaar zijn.

Traditioneel is het zo dat leveranciers van geborgde ventilatiesystemen enkel ventilatie door middel van luchtafvoer waarborgen. Dit kan alleen wanneer op veel punten in de hal een systeem geïnstalleerd wordt dat continu lucht afvoert. Dit zorgt voor veel onderdruk in een hal met als gevolg een grote luchtstroming. Luchtstroming is niet alleen oncomfortabel voor de werknemers ter plaatse omdat het nu eenmaal tocht oplevert, luchtstroming in combinatie met onderdruk betekent ook veel energieverlies. Er gaat een grote hoeveelheid lucht door het gebouw die afgevoerd wordt. Dit kost veel energie en is niet economisch.

Een nieuwe manier van het toepassen van geborgde ventilatie is door gebruik te maken van gecontroleerde ventilatie, waarbij zowel de luchttoevoer als luchtafvoer met het zelfde systeem geregeld worden. Het is een ruimtelijke manier van ventileren en levert daardoor zowel economisch als ergonomisch een aantal voordelen. Er wordt niet uitgegaan van het principe van onderdruk waardoor er minder luchtstroming (en tocht) optreedt. Dit is een verbetering voor de werkomstandigheden. Bovendien een energetische verbetering omdat enerzijds het energieverlies beperkt wordt en anderzijds warmte gericht op de werkplekken binnengebracht kan worden. In de luchtafvoer wordt de afvoer van stofdeeltjes in de lucht gewaarborgd.

Kan het zo zijn dat de strengere wetgeving en controles voor de branche uiteindelijk niet alleen geld kosten, maar juist ook opleveren? Hoe hoog kan op de energiekosten bespaard worden en wat is de waarde van een prettig werkklimaat?

Case Study Lichtschuimconcept

 

Tekst: Gertie Arts

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Energie besparen, Duurzaam produceren

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs