Humidex waar de WBGT niet toepasbaar is?

Colt International | 6 december 2011

De warmtebelasting in een industriële omgeving is in veel gevallen niet enkel het gevolg van een zinderende zomerzon. Hoewel dat vaak wel het moment is dat de medewerkers gaan klagen om de eenvoudige reden dat de warmte dan een extra belasting vormt. Het productieproces, de machines, het aantal mensen, het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de warmtebelasting.

Voor het meten van de warmtebelasting in een industriële omgeving wordt meestal de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-index gebruikt. De WBGT-index werd ontwikkeld door de Amerikaanse marine met als doel ongelukken als gevolg van hittestress te verminderen. De index geeft het verwachte effect van de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid,  en warmtestraling op de mensen aan. Bij de WBTG-index worden bepaalde temperaturen gemeten en via een rekenformule tot de toetsingsgrootheid WBGT-index omgerekend. De WBTG-index moet onder een bepaalde waarde blijven.

Meten in warme industriële omgevingen

Lang niet iedere industriële onderneming, heeft echter direct de beschikking over de benodigde meters voor de WBGT. Hoe kan de warmtebelasting dan toch goed gemeten worden? Neem bijvoorbeeld de papier- en kartonindustrie, de gieterijen, de glas en keramiek industrie of de chemie. Over het algemeen heeft deze industrie te maken met werkcondities die te warm zijn voor het personeel. Een WBGT meter is niet beschikbaar, maar er is wel voldoende apparatuur aanwezig om de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid te meten. Hiermee wordt het wel mogelijk om de Humidex index toe te passen.

Humidex

De Humidex is een index die de gevoelstemperatuur weergeeft voor verschillende combinaties van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. Het is daarmee een eenvoudiger hulpmiddel voor het beoordelen van de warmtebelasting dan de WBGT omdat geen rekening gehouden wordt met luchtsnelheid, stralingsbronnen en het metabolisme van de werknemer. Voorwaarden voor het toepassen van de Humidex zijn dan ook:

  • gemiddelde arbeid
  • lichte werkkleding
  • nauwelijks stralingsbronnen
  • weinig luchtbeweging
  • gezonde werknemers
  • herkenning van warmteziekten

De Occupational Health Clinics for Ontario Workers heeft een protocol opgesteld met verschillende maatregelen bij verschillende humidexwaarden: www.pphsa.on.ca

 

figuur b1.1 relatie tussen humidex, luchttemperatuur en relatieve vochtigheid.

humidex resized 600

Bron: Arbocatalogus Heatstress

NEN ISO 7730

 

 

Colt International
Colt International