Verwarming en ventilatie: samen energie besparen

Colt International | 8 november 2011

De winter is in aantocht en onafwendbaar komt het moment dat de verwarming aan moet. Geen probleem, de knop gaat om en de thermostaat hoog. Toch? Maar wat te doen als het rendement te laag en het energieverbruik te hoog is doordat de verwarmingsinstallatie verouderd, versleten of slecht onderhouden is?  Of wanneer het productieproces in de loop der tijden veranderd is en de verwarming hierop niet is aangepast? Wie toe is aan een nieuw verwarmingssysteem, een uitbreiding of het optimaliseren van een bestaande installatie heeft nu de kans om

1. kosten te besparen

2. het comfort voor medewerkers te verhogen en

3. de eigen carbon footprint te verbeteren.

En dat alles door verwarming te integreren met ventilatie.

Waarom zou je teveel betalen voor een aangenaam werkklimaat?

Wie voor de verwarming en de ventilatie van een productiehal twee separate systemen kiest, is niet alleen in aanschaf maar ook in operationele kosten fors duurder uit. En of de keuze nu valt op een groot centraal systeem of juist kleiner decentraal met eigen regelkringen, van belang is dat de verschillende functies goed op elkaar zijn afgestemd. Luchtzijdig om tocht te voorkomen en regeltechnisch om het tegen elkaar in werken te voorkomen. De nieuwste generatie technieken combineren de verschillende functies feilloos met elkaar. Niet alleen verwarming en ventilatie maar ook warmteterugwinning en koeling maken hier deel van uit.

Voldoende verse lucht en een aangename temperatuur zijn de basisvoorwaarden voor een gezond en productief werkklimaat. Dat betekent verwarmen in de winter, koelen in de zomer en goed ventileren het hele jaar door. Een combinatiesysteem van verwarming en ventilatie maakt het mogelijk direct te reageren op wisselende weersomstandigheden. We gaan daarbij uit van een luchtverwarmingsysteem omdat vloerverwarming een lange opwarmtijd en een constante temperatuur nodig heeft. Luchtverwarming kent een zeer snelle opwarmtijd en een hoog thermisch comfort. Een luchtverwarmingssysteem kan grote hoeveelheden lucht op een comfortabele (verwarmd of onverwarmd) inblaastemperatuur brengen. De luchtcapaciteit kan geregeld worden en bij onderdruk kan het verwarmingsrendement vrijwel 100% bedragen.

Verschillende soorten hallen vragen om verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld in een hal met lichtstraten zullen deze in de winter voor veel licht zorgen, maar in de zomer tot warmteproblemen leiden. Op een dergelijke plaats is als oplossing een combinatie aan te raden van HR verwarming en EC fans, aangevuld met adiabatische koeling en/of natuurlijke ventilatie voor de afvoer van lucht. Wat in de praktijk ook vaak voorkomt zijn hallen waar een forse interne warmtebron bestaat die niet wordt meegenomen in de berekeningen. Hierdoor wordt het verwarmingssysteem vrijwel zeker overgedimensioneerd en moet er achteraf nog ventilatie en/of koeling bijgeplaatst worden. Voor iedere situatie geldt echter dat kijken naar het totaalplaatje leidt tot betere oplossingen die daardoor ook energetisch optimaal zijn. 

NEN ISO 7730

 

Colt International
Colt International