Overdrukinstallatie: schijnveilig of goed alternatief?

Erik Peeters | 23 mei 2017

overdrukinstallatie trappenhuis

In Nederland worden overdrukinstallaties in verschillende situaties toegepast. Met name in situaties waar bouwkundige voorzieningen, zoals brandwerende scheidingen, voorportalen en niet besloten ruimten, niet aanwezig of mogelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat de installatie voldoet aan de eisen wat betreft ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. En juist hieraan blijkt het in de praktijk nogal eens aan te schorten als gevolg van gebrekkige kennis. Terwijl de regelgeving hierover zeer gedegen en eenduidig is. Hoe komt dit zo? En zijn overdrukinstallaties inderdaad een goed alternatief?

In welke situaties worden overdrukinstallaties toegepast?

Voordat ik antwoord geef op die vraag is het goed om te kijken in welke situaties overdrukinstallaties worden toegepast.

  • Als gelijkwaardige oplossing in nood- en vluchttrappenhuizen waar de benodigde voorzieningen, zoals een voorportaal, rooksluis of een niet-besloten ruimte die toegang geeft tot het veiligheidstrappenhuis, ontbreken.
  • In een vluchttunnel gelegen naast een verkeers- of spoortunnel om te zorgen dat de vluchttunnel vrij blijft van rook en hitte bij een brand en hiermee een veilige vluchtweg biedt.
  • Bij gebouwen hoger dan zeventig meter.

Een toevoerventilator maakt geen overdrukinstallatie

Er zijn meerdere redenen waarom de kennis over overdrukinstallaties in veel gevallen gebrekkig is. Allereerst is begripsverwarring een veelvoorkomende oorzaak. Veel trappenhuizen worden voorzien van een toevoerventilator. Drukontlatingspaden en een goede verdeling van de toevoerlucht, via kanalen of meerdere inblaaspunten, zijn er in deze situaties niet. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met het feit dat aangevoerde lucht rookvrij moet zijn. Toch krijgt een dergelijk systeem in de praktijk het predicaat overdruksysteem.

Op deze manier wordt een grote schijnveiligheid geboden aangezien een toevoerventilator alleen nauwelijks bijdraagt aan een veilige vluchtweg. En krijgen overdrukinstallaties een slechte naam. Omdat het systeem — een toevoerventilator — niet werkt zoals een overdrukinstallatie behoort te werken.

 

Een overdrukinstallatie is wel degelijk een goed alternatief

En dat is jammer, omdat een goede overdrukinstallatie wel degelijk een gedegen en betrouwbare oplossing is in situaties waar bouwkundige voorzieningen niet aanwezig of mogelijk zijn. Uiteraard op voorwaarde dat het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud aan alle eisen voldoen. En dat kan worden bewerkstelligd door het certificeren van een overdrukinstallatie.

Mijn conclusie is dan ook dat een overdrukinstallatie niet schijnveilig is, maar een goed alternatief biedt. Er is echter nog wel werk aan de winkel met betrekking tot het verhogen van het kennisniveau bij betrokken partijen. Met name het ontwerpen van een doeltreffende overdrukinstallatie blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Daarom hebben wij een whitepaper geschreven met de belangrijkste aandachtspunten om een betrouwbare overdrukinstallatie te ontwerpen — download het nu.

New Call-to-action

Erik Peeters
Erik Peeters
Commercieel Manager Brandveiligheid
Stuur een mail