Luchtverwarming: energiezuiniger dan vloerverwarming

Colt International | 11 oktober 2011

Comfort, rendement en kosten zijn de bepalende factoren bij de keuze voor een verwarmingssysteem. Iedere werkgever wil een comfortabel en productief werkklimaat voor zijn werknemers, ook als zij in een industriehal werken. Maar het verwarmen van een industriehal is kostbaar. In zo’n geval biedt luchtverwarming een uitkomst.

Om een bedrijfsruimte te verwarmen is luchtverwarming vaak gunstiger dan verwarming met vloerverwarming. Sterker nog voor een gemiddelde bedrijfshal is luchtverwarming substantieel energiezuiniger. Uit berekeningen van SenterNovem blijkt dat luchtverwarming voor 90% van de bedrijfsruimtes nog altijd het efficiëntste verwarmingsmodel is.

Bij luchtverwarming wordt de toegevoerde lucht verwarmd door middel van gas of warm water/stoom. Deze warme lucht wordt de hal ingeblazen en verwarmt de ruimte. Om de luchtverwarming zo rendabel mogelijk te maken zijn er verschillende totaalconcepten van verwarmen. Dit hangt ondermeer af of het gaat om nieuwbouw of renovatie en of het systeem ook moet kunnen ventileren of koelen.

Er zijn verschillende systemen om te verwarmen:

  • (re)-circulerende gastheaters met modulerende regelingen
  • Luchtbehandelingssystemen voorzien van verwarmingselementen die naast verwarming ook geschikt zijn voor o.a. luchtverversing, filtratie, warmteterugwinning en koeling
  • Warmtepompsystemen 

Samengevat zijn er voor nieuwe luchtverwarmingssystemen drie uitgangspunten:

  1. Zo laag mogelijk energieverbruik
  2. Gebruik van duurzame energie
  3. Hergebruik van restwarmte c.q. warmteterugwinning  

Case study temperatuurbeheersing met adiabatische koeling DMN-Westinghouse

 

 

 

Colt International
Colt International