Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzaam • 1 min lezen

Mini WKO als alternatief voor bodemopslag

Colt International - gepubliceerd op 24 april 2012

Energiebesparing mini WKOWarmte- en  koudeopslag in de bodem: het is duurzaam en bespaart energie. Er kleven echter nadelen aan. In de eerste plaats moet de bodem geschikt zijn voor deze techniek, ten tweede moet er vergunning voor worden verleend en tot slot zijn de investering en onderhoudskosten hoog.  

De eisen aan de geologische samenstelling van de bodem zijn in Nederland niet gelijk, waardoor het risico bestaat dat verbindingen plaatsvinden in de bron die deze op den duur nadelig beïnvloeden. Ook worden in waterwingebieden open bronnen niet toegestaan.

Ondanks het feit dat er een vereenvoudiging van de regelgeving aan zit te komen, blijft de vergunningenprocedure in de praktijk een groot struikelblok. De grens tussen meld- en vergunningplichtig is dermate laag dat middelgrote en grote gebouwen vrijwel altijd het vergunningentraject moeten doorlopen. Reden voor velen om al in het voortraject af te zien van WKO. Maar wat is het alternatief?

Hybridetechniek

Traditioneel maken airconditioningsystemen gebruik van fossiele brandstoffen. Niet direct een energiezuinig alternatief en daarmee op den duur ook niet kostenbesparend. Er bestaat echter een methode die door gebruik te maken van een mini WKO toch gebouwen tot  500 kWh (max. thermisch vermogen) kan voorzien van een duurzame energiebuffering. Hierbij worden hybridetechniek, interne etmaalbuffering en decentrale warmtepompen toegepast. De etmaalbehoefte aan warmte en koude voor een gebouw wordt berekend en getotaliseerd. In of naast het gebouw zorgen waterbassins van twintig m³ per stuk voor een stabiele thermische buffer die de pieken over het etmaal volledig uitvlakken.

Energie resultaat

Voor de volledige verwarming en koeling van een gebouw met een mini WKO gekoppeld aan een centrale water/water warmtepomp, een interne buffer en een dry-cooler is een totaal energieverbruik van slechts 30-50 kWh/m²/jaar bruto vloeroppervlak haalbaar. 

Mini WKO

door ing. Dick Havenaar en ing. Menno van der Hoff. Uit: RCC Koude en Luchttechniek, april 2011.


 

Picture of Colt International

Colt International