Thermische energie opslag: toepasbaar in de industrie?

Kees Sietsma | 2 mei 2017

In vrijwel ieder gebouw zorgen de omstandigheden — zowel buiten als binnen — ervoor dat er in de ochtenduren een tekort aan energie is, terwijl er ’s middags energie over is. Dit overschot aan energie wordt over het algemeen ‘weggegooid’. Wat is er, als het over energiebesparing gaat, effectiever dan de energie die je over hebt te gebruiken waar je energie tekort komt? Deze energie dient opgeslagen te worden in een zogenoemde thermische energieopslag. Een zoutbuffer is een goede methode om deze energie op te slaan, maar wat zijn de voordelen van deze methode? En is het toepasbaar in de industrie?

 

Een thermische energieopslag is ook economische rendabel bij middelgrote en kleine projecten

Over het algemeen wordt een thermische energieopslag in de bodem uitgevoerd. Een goede methode, het nadeel is echter dat deze alleen economische rendabel bij grote projecten. Toch kan thermische energieopslag ook bij kleine en middelgrote projecten veel energie besparen én economisch aantrekkelijk zijn. Een goede methode om dat te realiseren is met behulp van een zoutbuffer.

 

De voordelen van een zoutbuffer als thermische energieopslag

Zout is een PCM, een Phase Change Material. De werking van een zoutbuffer is vergelijkbaar met een ijsbuffer: de energie wordt opgeslagen door het PCM materiaal van vast naar vloeibaar te laten smelten. Bij het stollen van het materiaal komt de smeltwarmte weer beschikbaar.

Met andere woorden: net als met ijs smelt en stolt het zout. Bij het smelten en stollen van zout wordt zeer veel energie ontladen en geladen. De techniek is inmiddels zo ver gevorderd dat deze ook bij klimaatbeheersing ingezet kan worden waardoor ‘overtollige’ energie niet wordt weggegooid en een energiebesparing wordt gerealiseerd. Dit zijn de voordelen van een zoutbuffer:

  • Een zeven tot acht voudige virtuele vergroting van de thermische buffer door het fasemateriaal is mogelijk;
  • De faseovergang vindt plaats bij 23ºC en dat is exact de temperatuur waarbij ook een klimaatinstallatie optimaal functioneert;
  • Zout is compact, heeft nauwelijks ruimte nodig;
  • Onafhankelijk van mogelijkheden bodem en grondwater
  • Lage kosten en subsidie mogelijk

Kortom, een zoutbuffer is een zeer goed en economisch alternatief voor thermische energieopslag in de bodem, ook in de industrie. Wil je hier meer over weten? Spreek dan met een van onze specialisten!

Spreek met een klimaatspecialist

 

Kees Sietsma
Kees Sietsma
Business Development Manager Climate Control NWS Europe, ESD
Stuur een mail