Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Energie besparen • 1 min lezen

Energie besparen met elektrostatisch filter: een rekensom

Colt International - gepubliceerd op 15 maart 2011

lasrook bestrijden en energie besparen

Fijnstof is een vorm van luchtverontreiniging. Zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer worden fijnstof genoemd. Die deeltjes kunnen verschillend van grootte, van herkomst en van een verschillende chemische samenstelling zijn. Onderzoek toont aan dat inademing van fijnstof schadelijk is voor de gezondheid.  In de metaalindustrie, waar gelast wordt, gaat het om fijnstof met een grootte van 0,1 µm tot 10 µm. Die kleine zwevende deeltjes komen bij inademing in de longen terecht, waar schade optreedt. Het is dus duidelijk dat het filteren van de lasdamp belangrijk is.

Traditioneel gebeurt dit met een patronenfilter. De nieuwe generatie  elektrostatische filter biedt een alternatief dat energie bespaart en daarmee de carbon footprint (CO2 productie) vermindert.

Het elektrostatisch filter, kortweg E-Filter, maakt gebruik van de oplading van deeltjes. De deeltjes worden eerst opgeladen door een sproei-elektrode met hoge positieve lading (ioniseren) en vervolgens afgevangen met een geaarde verzamelelektrode.

De winst die behaald kan worden op energetisch gebied heeft te maken met de recirculatie van de lucht. Met een modern E-Filter kan tot 2/3 van de benodigde ventilatie gerecirculeerd worden. Doordat deze lucht niet naar buiten afgevoerd wordt, hoeft ook 2/3  minder buitenlucht verwarmd te worden in de wintermaanden.

Een kort rekensommetje voor het filteren van 10.000 m³ lasdamp

Traditioneel patronenfilter : 7,5 – 9 kW

E-Filter: 3 kW

1 kW ≈ 0,5 kg CO2 wat betekent dat de carbon footprint (CO2)  van een E-filter zo’n factor 3 lager is in vergelijking met een patronenfilter.

In de bewerkingsindustrie zijn het vooral de vrijkomende oliedampen die bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. Het E-filter vangt deze oliedampen en scheidt ze af op een neerslagelektrode.

Download de case study van Spierings Kranen Oss om te lezen hoe zij hiermee omgaan.

Download case study

 

Picture of Colt International

Colt International