• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

3 manieren om de energieprestatie van een productiehal te verbeteren

Posted by Kees Sietsma on May 30, 2017 8:15:00 AM

Productiehal.jpgHet realiseren van een duurzame en energiebesparende productiehal staat bij veel bedrijven steeds hoger in het vaandel. Mede door de aangescherpte wetgeving vanuit de regering en de Europese Unie en onderlinge afspraken en akkoorden binnen de industrie komt hier steeds meer aandacht voor. Toch blijkt uit onderzoek van FME dat deze — vaak economisch interessante besparingen — niet worden uitgevoerd. Wat zijn de belangrijkste redenen? En hoe kun je er voor zorgen dat de energieprestatie van een productiehal verbetert?

 

Energiebesparing binnen de energie-intensieve industrie komt onvoldoende van de grond

Dat de energiebesparing binnen de energie-intensieve industrie achterloopt op andere industrieën en branches heeft niet te maken met onwil. De oorzaak ligt bij andere belemmeringen waardoor bedrijven er niet aan toe komen. De technische mogelijkheden liggen er, maar financiële redenen, handhaving en het gebrek aan goede praktijkvoorbeelden staan opschaling in de weg.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de energie-intensieve industrie nu een akkoord gesloten met de minister van Economische Zaken waarin staat dat de industrie verplicht is tot het uitvoeren van tenminste 9 Peta Joule aan extra besparingen tot 2020. Het ministerie zal de benodigde investeringen daarbij extra faciliteren via NL-invest. In deze brief worden de afspraken toegelicht.

 

Ook de wetgeving vanuit de Europese Unie speelt een rol

Het realiseren van een energiebesparing en daarmee een lagere energieprestatie gebeurt vanzelfsprekend niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau. Het Europees Parlement zal deze zomer een herziening van de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive) vaststellen. Deze richtlijn heeft als doel om de energieprestatie van gebouwen (en daarmee ook productiehallen) te verbeteren. De herziening is noodzakelijk om de effectiviteit en impact van EPBD te versterken. Voor 2020 moeten alle lidstaten hier hun wetgeving op hebben aangepast.

 

3 manieren om de energieprestatie van productiehallen te verbeteren

Met het oog op de aangescherpte wetgeving en onderlinge akkoorden is het zaak om binnen jouw organisatie nog kritischer te kijken naar het energieverbruik voor verwarmingsinstallaties en koeling. Wat kun je doen om de energieprestatie te verbeteren?

1. Luchtbehandelingskasten met warmtepomp en warmteterugwinning

Een eerste stap om slim met energie om te gaan zijn luchtbehandelingskasten voorzien van een warmtepomp én warmteterugwinning. De warmtepomp (uitgevoerd in lucht/lucht of water/lucht) genereert in de winter warmte en in de zomer koeling op een zeer energiezuinige wijze.

2. Duurzame energiebronnen uit de directe omgeving

Een andere manier om de energieprestatie te verbeteren is een klimaattechniek die gebruik maakt van duurzame energiebronnen die overal in de directe omgeving te vinden zijn. Denk hierbij aan bodemwarmte, restwarmte uit de industrie, zonnethermische warmte, palletbranders, warmteopslag in pcm’s of het gebruik van een open bron of vijver voor koeling.

3. Adiabatische koeling

Adiabatische koeling is een natuurlijk koelsysteem op basis van directe verdamping. Met andere woorden: het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen wordt onttrokken aan de lucht, waardoor deze afkoelt.

Adiabatische koeling is een zeer efficiënte en duurzame manier van koelen, die vier tot zeven keer energiezuiniger is dan een conventioneel koelsysteem. Het is een methode om een optimaal binnenklimaat op een duurzame manier te realiseren. Wil je meer weten over adiabatische koeling en de voordelen van deze methode? Download dan het whitepaper dat wij hierover schreven.

New Call-to-action

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Frisse Fabriek, NEN, Duurzaam

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs