Rooftop met adiabatische koeling: duurzame werkklimaat

Colt International | 12 augustus 2014

Een koele industriehal op warme zomerdagen! Dat lijkt een illusie. Het koelen van productiehallen is immers alleen mogelijk met energieverslindende installaties. Dat was jarenlang de heersende opvatting. Het dreigende tekort aan fossiele brandstoffen dwingt ons om zuinig met energie om te gaan. Dus is energie duur. Bovendien worden we ons steeds meer bewust van de noodzaak om zorgvuldig met onze aarde om te gaan. De synthetische koudemiddelen die gebruikt worden in conventionele koelinstallaties, liggen dan ook zwaar onder vuur. Geen wonder dat juist het verlagen van energieverbruik en koudemiddel uitgangspunt zijn geweest bij het ontwikkelen van nieuwe klimaatinstallaties. Een van de meest effectieve en economische alternatieven is adiabatische koeling. Lees in de whitepaper alles wat u moet weten over adiabatische koeling.

Adiabatische koeling: hoe warmer hoe beter

Adiabatische koeling, gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water, is een eeuwenoud principe dat in de natuur veelvuldig voorkomt. De techniek is gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die voor verdamping nodig is, wordt onttrokken aan de lucht waardoor deze wordt gekoeld. Bij een buitentemperatuur van 28°C kan de lucht binnen met ca. 8-10°C of meer worden gekoeld. Hoe hoger de buitentemperatuur, hoe efficiënter de werking van adiabatische koeling en hoe effectiever de warmtelast wordt aangepakt. Enkel voor het laten werken van de ventilatoren om de lucht te circuleren, is elektriciteit nodig. Een adiabatisch systeem werkt namelijk bijzonder energiezuinig: voor 10.000 m³ gekoelde lucht is slechtst 1 kW elektrisch vermogen nodig! Bovendien wordt geen koudemiddel gebruikt maar gewoon leidingwater. Het is hiermee een effectief en duurzaam koelconcept dat overal toegepast kan worden waar schone lucht en een aangenaam werkklimaat gevraagd worden. In grote of hoge ruimten, industriehallen, opslagplaatsen en zelfs in datacenters.

Nieuw: rooftop met adiabatische koeling

Nieuw op de markt is de dakgemonteerde installatie met adiabatische koeling. Een duurzame  ‘alles in één rooftop’ voor het koelen, verwarmen, ventileren en filteren van lucht in industriehallen. De rooftop zorgt in de zomermaanden voor gekoelde lucht in het gebouw. Het energiegebruik is minimaal (factor 5 in vergelijking met koudwatermachines). In de winter maakt de rooftop optimaal gebruik van restwarmte. Door de recirculatie van warmte hoog in de hal naar de werkplek wordt veel energie bespaard. In het voor- en najaar worden buitenlucht en restwarmte vermengd. Opwarming van de ventilatielucht levert energiebesparing. De rooftop met adiabatische koeling levert zo het hele jaar door op een betaalbare manier een aangenaam werkklimaat in de industriehal.

In de whitepaper over adiabatische koeling leest u alles over de techniek en mogelijkheden van deze koeltechniek.

Mockup_Whitepaper-adiabatischekoeling_s
Alles wat u moet weten over adiabatische koeling
Ontdek de voordelen van adiabatische koeling
Download de whitepaper