3D tekenen maakt efficiënte bouw fabriek Fonterra mogelijk

Colt International | 22 juli 2014

adiabatische koeling FonterraWaar in de architectuur al enige jaren veelvuldig gebruik gemaakt wordt van 3D visualisaties liep de installatiebranche wat dat betreft tot voor kort nog een stuk achter. De bouw zelf, of het nu gaat om een utiliteitsgebouw of een nieuwe fabriek,  is een web waarin alle disciplines samenkomen. Disciplines die door veel verschillende aannemers, onderaannemers en installateurs uitgevoerd worden. Het vooraf op elkaar afstemmen van al deze partijen is wellicht de grootste kracht van 3D tekeningen.

 

3D tekenen3D tekening voorkomt conflicten en faalkosten

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat een 3D tekening van een gebouw met de bijbehorende installaties veel meer (ruimtelijk) inzicht biedt dan een 2D tekening. Het gebouw wordt gevisualiseerd en iedereen begrijpt hoe het er uit gaat zien. Leveranciers van verschillende bouwonderdelen leveren hun eigen bijdrage en ieder onderdeel kan eenvoudig in het totaal opgenomen worden. Dit bevordert niet alleen de onderlinge samenwerking, maar toont ook direct de knelpunten aan. In een stadium in het proces waarin het aanbrengen van wijzigingen nog niet lastig is of hoge kosten met zich meebrengt. Conflicten tijdens de bouw zelf worden hierdoor voorkomen. Dat scheelt in de effectief benodigde bouwtijd aan de ene kant en aan de andere kant scheelt het in kosten. In inmeetkosten, omdat tekeningen na goedkeuring direct omgezet kunnen worden naar productietekeningen. In faalkosten, omdat de kans op verkeerd gedimensioneerde systemen of correcties tijdens de uitvoering geminimaliseerd is. Door het simpele feit dat 3D tekeningen de mogelijkheid tot integraal ontwerpen bieden, wordt de bouw sneller, nauwkeuriger en vooral ook efficiënter.

Geen vertraging bij nieuwbouw fabriek Fonterra

De bouw van de nieuwe fabriek van Fonterra in Heerenveen is een goed voorbeeld van hoe 3D tekeningen de efficiency van het bouwproces verhogen. De eerste paal voor de nieuwe fabriek ging op 27 mei 2013 de grond in en zal in december 2014 operationeel zijn en dan zowel de Europese als de wereldmarkt bedienen met lactose en weiproteineconcentraten, beide ingrediënten voor premium voedingsmiddelen en kindervoeding.  Vanuit de Nieuw-Zeelandse boerencoöperatie Fonterra werd de nieuwe fabriek in Nederland ‘bedacht’. Hoe moet de gebouwconstructie er uit zien, welke equipment moet er in, welke installaties zijn nodig etc.  De snelheid waarmee de fabriek gebouwd wordt, is ongelofelijk. Om de vastgestelde openingstijd te waarborgen heeft Fonterra aan haar leveranciers dan ook de eis gesteld om 3D tekeningen aan te leveren. Hiermee worden conflicten tussen aannemers en onderaannemers  vermeden. Alle onderdelen moeten nauwkeurig op elkaar aansluiten.  Zo heeft Colt International bijvoorbeeld 3D tekeningen van de door haar geleverde adiabatische koeling gemaakt. Ondanks het feit dat adiabatische systemen minder ruimte innemen dan traditionele systemen, zijn luchtkanalen vaak grote installaties en kunnen ze al snel een obstakel voor andere equipment vormen. Doordat alle partijen met 3D tekeningen werken, ingevoerd in één bouwmodel, was het mogelijk vooraf de knelpunten op te lossen en het hele proces met elkaar af te stemmen. Het is bovendien een automatische controle die er voor zorgt dat in de praktijk verrassingen tussen de bouw en de installatietechniek worden voorkomen. Simulaties gemaakt van deze 3D tekeningen bieden zelfs leken een duidelijk  totaaloverzicht. Dit alles met als doel om vertraging te voorkomen.  

Adiabatische koeling Fonterra

Meer lezen over deze industrie en 3D tekeningen? Download dan de case study van Danone Nutricia:

Download de case study van Danone Nutricia

 

 

Colt International
Colt International