• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Klimaatbeheersing kantoor: stel de gebruiker centraal

Posted by Colt International on Jun 24, 2014 1:00:00 PM

klimaat in kantoorHet bestaansrecht van een kantoorpand staat onder druk. Enorm onder druk. De eisen die gebruikers stellen worden de maatstaf voor verbeteringen. Kwaliteit van de werkomgeving  is cruciaal evenals het gebruik van duurzame materialen en systemen. Terwijl we in Nederland de hoogste kantorenleegstand van Europa kennen, staan de duurzame kantoren vrijwel nooit leeg. Deze blijven aantrekkelijk voor zowel gebruikers als eigenaren. Gelukkig wil dit niet zeggen dat alle leegstaande kantoorgebouwen direct gesloopt moeten worden. Ook een transformatie van deze kantoren naar nieuwe (kantoor)bestemmingen is in veel gevallen mogelijk. Om verdere kapitaalvernietiging te voorkomen is het van belang om zowel nieuwe kantoren uitsluitend  '2020-proof’  te realiseren als ook de kwaliteit van bestaande kantoren door verduurzaming te verhogen. In een breder perspectief is verduurzaming een keuze die zowel voor de eigenaar als gebruiker voordelen oplevert. Een gebouw voorzien van duurzame technieken heeft lage energielasten, is comfortabel en daarmee goed verhuurbaar. Bovendien wijst onderzoek uit dat de waardestijging vaak hoger is dan de investering.

Meer dan energie besparen

Het realiseren van een duurzaam kantoor draait al lang niet meer alleen om het reduceren van de energiebelasting. Het is een totaalpakket aan sociale, ecologische en economische aspecten die de duurzaamheid van een gebouw bepalen. Op sociaal niveau is de aandacht voor de invloed van het gebouw op de gezondheid en well-being van de gebruikers essentieel voor verduurzaming. Op ecologisch niveau blijft een zo laag mogelijk energieverbruik prioriteit hebben, maar ook waar mogelijk het gebruik van hernieuwbare bronnen, het toepassen van duurzame systemen en het voorkomen van afval door gebouw en systemen voor hergebruik geschikt te maken. Economisch gezien is het ook in het belang van de kantooreigenaar/belegger om duurzame kantoren neer te zetten en in te gaan op de eisen van moderne gebruikers. De waarde van het kantoor valt of staat met de geschiktheid voor de gebruiker.

Gezonde en prettige werkomgeving

Verschillende onderzoeken tonen aan dat kantoorgebruikers gezondheid, comfort en energiebesparing de belangrijkste aspecten van een duurzame werkomgeving vinden. Een gezond en comfortabel binnenklimaat hangt af van verschillende factoren, zoals o.a. temperatuur, luchtsnelheid, relatieve vochtigheid en frisheid. Door de hoge eisen die de gebruiker tegenwoordig aan comfort in de werkomgeving stelt, neemt de vraag naar koeling toe. Tegelijkertijd moet energie en het milieu gespaard worden. Een goed klimaat voor zittend werk valt binnen de grenzen zoals aangegeven in de tabel hieronder.

Klimaataspect

Winterseizoen

Zomerseizoen

temperatuur

20-24 °C

23-26 °C

luchtsnelheid

max. 0,15 m/s

max. 0,25 m/s

relatieve luchtvochtigheid

min. 30%

max. 70%

kleding

winterkleding

zomerkleding

(bron: Arbozone - Arbeidsbelasting)

Een kantoor, waar veel mensen bij elkaar zijn, moet om iedereen tevreden te houden een groot deel van het jaar gekoeld worden en in de wintermaanden verwarmd worden. Traditioneel zijn klimaatsystemen nogal milieubelastend. De systemen verbruiken veel energie –van fossiele brandstoffen- en de koelsystemen maken gebruik van schadelijke koudemiddelen. Niet wenselijk in een duurzaam gebouw. Maar wat is het alternatief?  

Moderne (hybride) klimaatsystemen voor kantoren

Moderne klimaatsystemen gebruiken zo weinig mogelijk energie en wat ze gebruiken wordt zo veel mogelijk uit duurzame bronnen gehaald. Waar de energiezuinige warmtepomptechniek het al mogelijk maakt om een koelsysteem tegelijkertijd in te zetten voor verwarming , zorgen de hybride systemen voor  nog meer kansen om goed te presteren op de energieprestatieladder. Denk hierbij aan het gebruik van (combinaties met) warmte- en/of koude opslag, bodemopslag of pcm-materiaal, het inzetten van natuurlijke ventilatie of het hergebruiken van de restwarmte uit de nabijgelegen productiehal.  De duurzame bronnen zijn overal in onze directe omgeving te vinden.

Terugverdienen

Wie investeert in duurzame maatregelen wil dit terugverdienen. Met energiebesparing én tevreden gebruikers. De ontwikkelingen staan niet stil. De nieuwste klimaatsystemen gebruiken water als belangrijkste medium voor energieoverdracht en hebben een minimale koudemiddelinhoud. Ze beschikken over  thermische buffers en onderlinge energie-uitwisseling waardoor het totale energiegebruik zeer laag is en een zeer hoog seizoensrendement bereikt wordt. Andere kenmerken zoals een volledige individuele klimaatregeling per ruimte en een laag geluidniveau, zorgen voor het comfort. Een doorbraak als het gaat om energiezuinige kantoren die ook nog eens goed presteren op het gebied van een comfortabel binnenklimaat.   

Het klimaat heeft een grote impact op gebouwen en het klimaatsysteem is een grote investering. Meer weten over hoe moderne klimaatsystemen toegepast kunnen worden? Download dan hieronder het whitepaper over adiabatische koeling!

 New Call-to-action

 

Topics: Energie besparen, Duurzaam

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs