Koeling en Verwarming, Energie besparen, Duurzaam • 2 min lezen

Algengevel op Power Building FME

Colt International - gepubliceerd op 1 mei 2014

algengevel op building holland'Powered by Dutch Technology' dat is de veelzeggende naam van het Power Building Paviljoen van de FME/CWM op Building Holland volgende week. Veelzeggend omdat juist op deze plek de FME en leden de meest innovatieve oplossingen in de bouw tonen met als boodschap: Alleen door beschikbare techologieën slim te combineren, goed samen te werken in de keten en te blijven innoveren, kunnen we duurzame, veilige en comfortabele gebouwen realiseren.

Een van die innovatieve technologieën die getoond worden in het paviljoen is een model van de bio-adaptieve façade (algengevel). Een ontwikkeling van Colt International, Arup en SSC. De algengevel bestaat uit glazen gevelpanelen, gevuld met water, waarin micro-algen worden gekweekt. Net als alle planten gebruiken algen zonlicht als energiebron en in combinatie met het toevoegen van CO2 en voedingsstoffen (stikstof en fosfor) wordt de aanmaak van biomassa gestimuleerd (groei). Dit proces van fotosynthese werkt bij algen uiterst efficiënt omdat algen eencellig zijn en in iedere cel fotosynthese plaatsvindt. Onder de juiste omstandigheden groeien algen uitstekend onder invloed van de zon. Micro-algen worden in bio-reactoren gekweekt.

Voor wie duurzaam bouwen belangrijk vindt, zijn de eigenschappen van een gevel met bioreactoren, gevuld met micro-algen, zeer waardevol:

  • Zonne-energie, opgeslagen in biomassa, heeft als voordeel dat er vrijwel geen energie verloren gaat door de opslag.
  • In de biomassa wordt CO2 verbruikt.
  • De biomassa kan omgezet worden in Methaan (biogas) of waterstof als duurzame
    energiebron.

Zonlicht zorgt voor de conversie naar biomassa én warmt het water op. Beide vormen van energie worden ingezet om te voorzien in de energiebehoefte van een gebouw. De zonne-energie wordt lokaal gebruikt of opgeslagen. De panelen vormen tevens een dynamische en adaptieve zonwering omdat transparantie en totale energieoverdracht (g-waarde) toenemen wanneer de zon feller schijnt. 

De algengevel combineert het opwekken van duurzame energie, effectieve zonwering, verbruik van CO2 en een interessant uiterlijk in één systeem. Energieneutraal bouwen wordt hiermee mogelijk.

Kom inspiratie opdoen, vergroot uw kennis of discussieer mee over hoe nieuwe technieken kunnen bijdragen aan energieneutraal bouwen en comfort.

Waar: Paviljoen FME/CWM of stand 08.208 op Building Holland in de RAI Amsterdam

Wanneer: 6 tot en met 8 mei

 

Tekst: Gertie Arts

Picture of Colt International

Colt International