Nieuwe micro warmtepomp techniek basis voor energieneutraal hotel

Colt International | 25 februari 2014

Wie energieneutraal bouwt, draagt een steentje bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot en zorgt zo mede voor een gezonde leefomgeving. Energieneutraal bouwen of renoveren lijkt op dit moment te zijn weggelegd voor de trendsetters. In 2020 echter zal het een belangrijk onderdeel van de Europese regelgeving uitmaken. Wie nu al anticipeert op die regelgeving zet gebouwen neer die in de toekomst hun waarde behouden.

Wanneer energieneutraal bouwen betekent ‘bouwen met een zo laag mogelijke energiebehoefte’ dan is de effectiviteit van de manier waarop men de energie benut, een bepalende factor in het geheel. Een energie-0 gebouw gaat uit van een concept waarbij bouwkundige en installatietechnische aspecten samenhangen. Alle energiebronnen worden gebruikt en (nieuwe) energiebesparende technieken worden ingezet. De microwarmtepomp is zo’n nieuwe techniek. Een techniek die er voor zorgt dat de energie voor verwarming, koeling en warm tapwaterbereiding in een gebouw vrijwel zelfvoorzienend is.

Microwarmtepomp

De microwarmtepomp werd ontwikkeld voor toepassing in hotels. Zeker in een hotel zijn de eisen aan de klimaatinstallatie hoog. Kamers moeten een standaard temperatuur hebben, er mogen geen tochtverschijnselen optreden, er mag geen geluidoverlast ontstaan. Bovendien moet een klimaatinstallatie esthetisch weggewerkt worden. De microwarmtepomp is een centraal onderdeel van een energieconcept. Het is een compacte warmtepomp voor de koeling en verwarming van een kamer én opslagsysteem voor warm tapwaterbereiding. De microwarmtepompen worden via een koudemiddelvrij, watervoerend 2-pijps ringleidingnet aangesloten en kunnen onderling warmte, koude en energiestromen in het gebouw verplaatsten en uitwisselen. Wanneer vraag en aanbod van energie constant zijn, houdt het
systeem zichzelf in balans. Overtollige energie wordt opgeslagen in thermische buffers (water en PCM) die door hun opslagtemperatuur van 12° – 18° nauwelijks energie verliezen.

Energieneutraal hotel in de praktijk

Een modelproject voor energieneutraal bouwen is het Derag hotel ‘Campo dei Fiori’. Met een microwarmtepomp als kern van het energieconcept verbruikt dit hotel 75 – 80% minder energie dan een hotel met een conventioneel systeem.  Niet voor niets ontving het hotel een Green Building Award van de Europese Commissie. Download hieronder de projectomschrijving, gepubliceerd in het themanummer Duurzame Energie, uitgave oktober 2013, van het Duurzaam Gebouwd Magazine.

New Call-to-action

 

Colt International
Colt International