Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC • 1 min lezen

De frisse fabriek: duur of duurzaam?

Colt International - gepubliceerd op 17 december 2013

duurzame werkomgevingDuurzaamheid is al lang het stadium van ‘duurzame energie gebruiken’ voorbij. Net als het
beperken van de energiebehoefte en efficiënt gebruik maken van energie, is het – weliswaar belangrijk – maar slechts een onderdeel van een geheel pakket aan maatregelen die duurzaamheid stimuleren. Toch blijven veel duurzame initiatieven hangen tussen goede wil en daadwerkelijk uitvoeren. De reden hiervoor is dat al lange tijd de gangbare gedachte is dat duurzaamheid duur is. Is dat zo? Of valt er ook winst te behalen?

De invloed van de werkomgeving op het duurzaamheidsbeleid en de winst van een productiebedrijf is in de praktijk minder bekend. Waar in een onbehaaglijke werkomgeving de productiviteit lager is, meer uitval door ziekteverzuim of een lagere concentratie voorkomt, er meer ongevallen gebeuren, meer afval geproduceerd wordt en de medewerkers minder gemotiveerd zijn, daar worden in de ‘frisse fabriek’ productiemiddelen efficiënt gebruikt, is minder energie nodig en worden geen grondstoffen verspild. Hier valt directe winst te behalen.

In de whitepaper wordt ingegaan op hoe de frisse fabriek bijdraagt aan een duurzaam productieproces, op de ROI van duurzame technieken, de meerwaarde in harde Euro’s en in de zorg voor milieu en mens. Bovendien wordt afgerekend met het vooroordeel dat duurzaamheid duur is. De duurzame fabriek is een frisse fabriek en in dat licht gezien geen last, maar een kans voor bedrijven om het voortbestaan zeker te stellen.

Download het whitepaper 'De Frisse Fabriek'

 

 

 

Picture of Colt International

Colt International