TCO als leidraad voor een duurzaam werkklimaat

Colt International | 15 november 2013

TCO, werkklimaatOok al roepen we nog zo hard dat de recessie voorbij is, wie wil overleven, moet de kosten beheersen. Behalve proceskosten zijn het vaak de energiekosten en de personeelskosten die het grootste deel van het kostenplaatje bepalen. Het is dan ook van essentieel belang om deze kosten terug te dringen met maatregelen die enerzijds de productiviteit verhogen en anderzijds het energieverbruik verminderen.

Perceptie versus praktijk

Lange tijd werd door velen gedacht dat maatregelen om het werkklimaat op de productievloer te verbeteren duur zijn  en veel energie kosten. Een perceptie waardoor ook lange tijd niets ondernomen werd. De praktijk leert echter dat juist het werkklimaat een van de pijlers is van een duurzaam productieproces. Een gezonde en veilige werkomgeving heeft een hogere productiviteit en minder uitval. Met als gevolg dat productiemiddelen efficiënt worden gebruikt, minder energie verbruikt wordt en geen grondstoffen verspild worden. Daarnaast hebben de technieken waarmee dit werkklimaat bereikt wordt, de laatste jaren een enorme duurzame ontwikkeling doorgemaakt, is het rendement hoog en de energiekosten laag. 

Hoge systeem efficiency

In het verleden konden de energiekosten van een klimaatinstallatie oplopen tot wel 87% van de totale kosten (zie grafiek). Reden voor de ontwikkeling van technieken die ofwel een beduidend lager energieverbruik hebben en/of hergebruik van energie mogelijk maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • adiabatische koeling
  • plasmafiltratie
  • hybride klimaatsystemen

Meer weten over een productief klimaat? Vraag dan hier de gratis whitepaper ‘Een productief klimaat voor productiepersoneel’ aan.

NEN ISO 7730

 

 

 

Colt International
Colt International