Energie efficiënt stof en lasrook verwijderen met niet thermisch plasma

Colt International | 29 oktober 2013

niet thermisch plasmaInmiddels is ieder metaalbedrijf er wel aan gewend om te voldoen aan de wettelijke grenswaarde van 1 mg/m³ (8-u TGG) en aan alle geldende milieu-eisen. Hieraan voldoen en tegelijkertijd energie besparen dat is echter de volgende stap. Innovatie en optimalisatie wijzen de weg.

Innovatie: stofreductie met niet thermisch plasma

Een geheel nieuwe ontwikkeling is gebruik maken van niet thermisch plasma geïntegreerd in het ventilatiesysteem. Met deze techniek worden lasstoffen geclusterd, waardoor ze zwaar worden en op de grond vallen. Daarnaast worden gassen die in de ruimte vrijkomen afgebroken evenals Chroom 6, de meest giftige stof uit RVS. De techniek is extreem energiezuinig.

Lasrook bestaat onder andere uit zeer fijne(droge) metalen stofdeeltjes. Door de lage soortelijke massa en opstijgende warme lucht stijgt de lasrook vanzelf op naar een hoogte van ca. 2/3 van de hal waar de zogenaamde "rookdeken"ontstaat. Waar in het verleden het afzuigen van de lasrook een op zich zelf staand doel was, waarbij 100% buitenlucht toegevoerd en weer uit het gebouw afgevoerd werd, is dat met het oog op de energie die het kost in deze tijd niet meer wenselijk. Overmatig ventileren, kost overmatig veel energie. Daarom is de lasrookafzuiging steeds vaker een onderdeel van een totaal klimaatconcept, waarbinnen afzuiging, filtratie, ventilatie, verwarming en (adiabatische) koeling met elkaar gecombineerd worden.

Lasrook afhankelijk systeem

Een van de stappen op de weg naar energiebesparing die door de markt al gezet zijn, is het toepassen van systemen die rekening houden met de bedrijfsomstandigheden en die anticiperen op de hoeveelheid lasrook die vrijkomt. Met een lasrook-afhankelijke regeling worden percentages buitenlucht en binnenlucht op de meest energie-efficiënte wijze bepaald.

Schoon binnenklimaat = energie besparen

De economische situatie spoort bedrijven aan om efficiënter te werken en verbeteringen in de eigen organisatie door te voeren. Optimalisatie van processen is één, maar ook innovaties en energie besparen zijn van het grootste belang. Een schoon binnenklimaat is daar een wezenlijk onderdeel van. Hoe schoner het binnenklimaat hoe meer energie bespaard wordt. Direct omdat minder geventileerd hoeft te worden, maar ook indirect omdat betere werkomstandigheden bijdragen aan een duurzame productieomgeving.

Download de case van metaalbedrijf Wila hoe deze betere werkomstandigheden bijdragen aan een duurzame en gezonde productieomgeving.

Download de case study van Wila


 

Colt International
Colt International