Adiabatische koeling werkt niet in ons klimaat en andere vooroordelen

Colt International | 22 oktober 2013

Adiabatische koeling, gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water, is een eeuwenoud principe dat in de natuur veelvuldig voorkomt. Het is een effectief koelconcept en vooral geschikt om op een betaalbare manier en met weinig energie een gebouw te klimatiseren en de temperatuur te beheersen.

Waarom wordt het hier dan zo weinig toegepast?

Om te beginnen zijn wij geen olifanten. Voor de olifant is de koude douche die hij zichzelf geeft de ultieme verkoeling. Behalve de directe koeling die dit oplevert, treedt een extra verkoelend effect op. Door de verdamping van het water op zijn huid, daalt de temperatuur namelijk. Zo eenvoudig? Dat werkt in Nederland niet. Het klopt dat in Nederland het effect veel geringer is, maar daar staat tegenover dat in onze gematigde omstandigheden de behoefte ook minder is. Ook ons klimaat speelt ons parten. Bij vochtig weer minder resultaat. Echter hoe warmer het buiten wordt in de zomer, hoe hoger het koeleffect. En eenvoud heeft juist z’n voordelen, zoals betrouwbaar functioneren en gemakkelijk te onderhouden.

Kosten

Een volgende overweging om niet te kiezen voor adiabatische koeling is het hoge waterverbruik van zo’n 50 tot 100 m³ per jaar. Wanneer we die kosten echter afzetten tegen het stroomverbruik van mechanische koeling is de invloed hiervan op de exploitatiekosten te verwaarlozen. Bovendien heeft de overheid adiabatische koelsystemen toegevoegd aan de EIA-lijst (EnergieInvesteringsAftrek).

Duurzame toepassing

In principe kan adiabatische koeling overal toegepast worden waar schone lucht en een prettig binnenklimaat gevraagd worden en waar men kiest voor een duurzaam systeem. Een adiabatisch systeem werkt namelijk bijzonder energiezuinig: voor 10.000 m³ gekoelde lucht is slechtst 1 kW elektrisch vermogen nodig! Bovendien wordt geen koudemiddel gebruikt, maar gewoon leidingwater.

Met de inzet van het juiste adiabatische systeem, hoe eenvoudig ook, kan een evenwichtige energie- en temperatuurhuishouding bewerkstelligd worden. In grote of hoge ruimten, industriehallen, opslagplaatsen en zelfs in datacenters.

Adiabatische koeling ook in datacenters?

Zowel voor nieuwe als voor bestaande datacenters kan adiabatische koeling een effectieve oplossing zijn. Juist omdat bij deze vorm van koelen geldt: hoe hoger de warmtelast, hoe effectiever deze wordt aangepakt. De terugverdientijd is erg kort omdat geen grote koelinstallaties meer nodig zijn. Daar komt nog bij dat in de wintermaanden te lage luchtvochtigheid wordt voorkomen. Voor toepassing in datacenters moet wel vermeld worden dat een back-up systeem noodzakelijk kan zijn.

Voor meer informatie over de voordelen van adiabatische koeling, de verschillen tussen directe en indirecte adiabatische systemen, de toepasbaarheid in datacenters of andere branches, de terugverdientijd en de veiligheid: download het whitepaper.

Whitepaper Adiabatische koeling

 

Colt International
Colt International